Intervju

Intervju za Bhraja, Toronto

Intervju za Bhraja, Toronto


Od lobiranja za istinu i pravdu putem kulture pamćenja do lobiranja za državu BiH, njene državne i društvene vrijednosti u kanadskom Kulturnom mozaiku

1. Kakvi su rezultati lobiranja za istinu, pravdu, kulturu pamćenja?

U zadnjih više od dvadeset godina mi smo sa kanadskim premijerima i ministrima u vladi imali veoma dobru korespondenciju. Karakteristično da je kanadska vlada skoro uvijek odgovarala na naša pisma u kojima se tražio veći uticaj Kanade na kulturu pamćenja. Dosadašnji najvažniji rezultati lobiranja su: genocid u BiH se izučava u školama u Kanadi, kanadski parlament je jednoglasno usvojio dvije rezolucije o genocidu u BiH, organizovana stalna izložbena postavka o genocidu u BiH u kanadskom muzeju za ljudska prava u Vinipeku, otkriven spomenik žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, kanadska vlada podržava obilježavanje Svjetskog dana bijelih traka, Cvijet Srebrenice uručen svim članovima Kanadskog parlamenta. U fokusu našeg lobiranja su istina o agresiji i genocidu u BiH i pravda za žrtve tih največih zločina poslije Holokausta u Evropi, kao elemenata bosanske i kanadske kulture pamćenja.
Trenutno radimo na potpisivanju parlamentarne peticije e-1837, koja se nalazi na zvaničnoj web stranici kanadskog parlamenta, kojom tražimo krivično gonjenje negatora genocida u BiH u Kanadi. I pored djelovanja antibosanskih elemenata u Kanadi protiv peticije, i pored djelovanja pojedinih kanadskih političkih subjekata koji su protiv istine i pravde, mi već sada imamo tri puta više potpisa od tahnički potrebnog. Potpisivanje traje do 10. januara sljede'e godine kada će peticiju javno pročitatiti na sjednici parlamenta njen sponzor Brian Masse, član parlamenta. Poslije toga vlada Kanade u roku od 45 dana treba donijeti odluku. Mi smatramo da na osnovu pravnih i moralnih osnova za peticiju, vlada Kanade treba donijeti pozitivnu odluku, čime Kanada postaje prva država u svijetu koja će krivično goniti negatore genocida u BiH. Pošto se snaga jedne zajednice u kanadskom društvu mjeri i brojem potpisa na peticiju, pozivam sve graÄ‘ane Kanade da potpišu peticiju. Informacija o peticiji je na: https://www.facebook.com/petition1837/ 

Zašto ravnodušnost prema istini i pravdi predstavljaju največu prijetnju za mir?

Kultura mira je promicanje kulture pamćenja u ime istine i pravde kako bi se pobijedila ravnodušnost. Mi znamo koliko je skupa cijena odsustva kulture mira, ali i kulture pamćenja. Mir nije vlasništvo političkih lidera nego je odgovornost svakog pojedinca. Mir ne znači samo odsustvo nasilja, mir predstavlja trajni napor pojedinca, porodice, zajednice, društva i države u kontinuiranoj, bezkompromisnoj borbi za istinu, pravdu i pravednost. Svi možemo biti mirotvorci. 

Koji  je vaš motiv borbe za kulturu pamćenja?

Moj motiv borbe za istinu i pravdu nije mržnja protiv drugog i drugačijeg, nego oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture pamćenja, a u ime bolje budućnosti naroda i graÄ‘ana koji žive u i van BiH. Jer oslobaÄ‘anje žrtve od straha pomoću kulture pamćenja je ljudsko i božije pravo koje traži kaznu zločincima, a dobrim ljudima bez obzira na vjeru, naciju, kulturu, trasiranje puta kao boljem, sretnijem, humanijem životu. Ne može se sa smetlišta historije iskopati progres, ako istina i pravda izgube, ako mržnja pobjedi ljubav, ako nada izgubi od beznaÄ‘a. Povelja bosanske istine i himna bosanske pravednosti je institucionalizacija kulture pamćenja kao put ostvarenja kulture mira. Institucionalizovana kultura mira na bazi kulture sjećanja će donijeti punu satisfakciju žrtvama genocida, afirmisaće principe pravednost i istine. Pravednost će biti uzdignuta u princip politike, uzajamno poštovanje i jednakost prava svih bosanskih naroda postaće načelo regulisanja njihovih uzjamanih odnosa, imperativ mira trijumfovaće nad interesima rata, što je pobjeda BiH. Osim lobiranja za istinu, pravdu i kulturu pamćenja vi lobirate i za BiH i njene državne i društvene vrijednosti u Kanadi?

U fokusu našeg lobiranja su i država BiH sa bogatim pluralnim bosanskohercegovačkim naslijeÄ‘em oličenog u Ideji Bosne i Bosanskom duhu, vrlo sličinim kanadskom Kulturnom mozaiku, borba protiv svih oblika segregacije, korpupcije, diskriminacije i aparthejda u BiH, borba za državu kojom vladaju državni zakoni, a ne entitetska ili partijska „politička sila”. Lobiramo za bosanskohercegovačku državu i društvo kao zajednicu graÄ‘ana i ravnopravnih naroda koji je vole i poštuju kao svoju jedinu domovinu. Od Kanade tražimo podršku za navedeno, za evroatlanski put BiH, te nastavak saradnje na ranije dogovorenim projektima: deminiranja BiH, potpisivanju sporazuma vezanim za socijalnu zaštitu, pitanje mladih, razmjena studenata izmeÄ‘u dvije države. Ističemo da je veoma značajna globalna pozicija Kanade u svijetu, te da Kanada zadrži fokus na BiH. Od ove vrste lobiranja posebno ističem: priznavanje bosanskog jezika kao "World Heritage Language" na osnovu čega je osnovano više škola bosanskog jezika u Kanadi, upotrebu nacinalnog imena Bošnjak u kanadskoj statistici, obilježavanje najvažnijih državnih praznika BiH u Kanadi, Dan nezavisnosti i Dan državnosti.

Zašto je u fokusu vašeg rada važna prezentacija vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i države?


Zato što je to najbolji put da KanaÄ‘ani shvate značaj BiH kao države kako za Kanadu, tako i za svijet. Posebno istićem historijski govor člana Kanadskog parlamenta Boba Bratine povodom ovogodišnjeg Dana državnosti BiH. Govor koji je završen na bosanskom jeziku u parlamentu. "Živjela BiH"! Mnogi komentatori se slažu da je to najsnažnija podrška državi BiH u zadnjih deset godina. Jer velikim aplauzom i ustajanjem svih članova parlamenta nije samo odata počast jednom od najvažnijih državnih praznika BiH, Dan državnosti, već je tako podržana suverena, samostalna, jedinstvena, nezavisna država BiH od strane največeg zakonodavnog organa Kanade, parlamenta. Stotine pojedinaca i organizacija su nama i Bob Bratini poslali pismene zahvale. 
Mi želimo da u BiH, jednog dana žive njeni odani sinovi i kćeri, da BiH  jednog dana postane oaza istine i pravde, da bosanskohercegovačka mladost živi u zemlji gde će ljudi o njima suditi na osnovu njihovog karaktera, znanja i odnosa prema istini i pravdi, da će BiH u kojoj će pobijediti istina i pravda, u kojoj će svi ljudi koji vole Ideju Bosne i Bosanski duh, živjeti u miru, toleranciji, priznavajući, poštujući, prihvatajući drugog i drugačijeg, u kojoj će iz svakog njenog dijela zvoniti istina, pravda, sloboda, mir, ljudsko dostojanstvo, jednoga dana ustati, bez podjela i legalizovanih rezultata agresije i genocida, kako bi uživala u snazi svojih sinova i kćeri, potomaka Ideje Bosne i Bosanskog duha, onih Dobrih Bošnjana različitih vjera, kultura i tradicija. To znači graditi ljudskost, humanost, život na istini i pravdi, bez korupcije sa državnim, a ne entitetskim ili partijskim zakonima i pravilima. Predstoji nam dugi marš istine i pravde, ali i borbe za bolje državu i društvo u ime pobjede slobodne BiH, u ime poraza animalnog animoziteta, represije i brutalnosti koji čuče u “ljudskom umu“. Bosanskohercegovački ljudi, žene i djeca vode istu bitku koju je Martin Luther King vodio. Mi ćemo zapamtiti ne riječi naših neprijatelja, već šutanje naših prijatelja.

Antibosanske snage iz BiH, Srbije i Hrvatske troše mnogo srestava na lobiranje u Ottawi kojim se potkopava stabilnost i sigurnost BiH? 

Dokumentirano je kako SNSD i HDZ lobiraju u vladi Kanade za politike koje štete državi BiH. To se posebno vidjelo kod lobiranja za usvajanje dvije rezolucije o genocidu u BiH u kanadskom parlamentu i posebno ovih dana kada lobiramo za parlamentarnu peticiju kojom tražimo da vlada Kanada donese zakon kojim će krivično goniti negatore genocida u BiH. Oni otvoreno rade protiv države BiH, njenih državnih institucija ali i protiv mira i stabilnosti. Antibosanske snage u Kanadi plasiraju senzacionalističke priče o islamu u BiH i šire dezinformacije i promoviraju negiranje genocida.  Antibosanskim snagama pomažu Rusi koji otvoreno podržavaju Milorada Dodika, člana Predsjedništva države koju prezire, mrzi i protiv koje radi. Lideri Kanade i BiH  moraju biti svjesni da je Rusija spremna kršiti meÄ‘unarodno pravo da bi širila svoj uticaj. Ruski cilj je jednostavan: držati BiH dalje od NATO i EU. Ono što još više zabrinjava je činjenica da policija entiteta RS ima naoružanje u jačini vojske, te kako su ruski "Noćni vukovi", paravojna grupa koja je pridonijela ruskoj aneksiji Krima, pomogli jačanju i formiranju paravojnih snaga u BiH. Kanadski lideri trebaju biti oprezni i biti više aktivniji u borbi protiv takvih opasnih dešavanja. Srbijanska politička elita preko svojih kanadskih lobističkih centara u saradnji sa nekim bivšim komandantima mirovnih snaga UN u BiH, i pojedinaca u ambasadi BiH u Ottawi, prikazuju NATO-vu intervenciju kako bi se zaustavio genocid u BiH kao „agresiju NATO saveza nad Srbijom“ – a ta je retorika direktno u skladu sa Miloševićevom velikosrpskom propagandom.  Srpski ratni zločinci su i dalje prisutni u kanadskim sredstvima informisanja i slave se kao heroji.  Današnja smjena ambasadora BiH u Ottawi od strane Milorada Dodika je samo znak kontinuiranog pokušaja od strane Dodikovih antibosanskih elemenata da Kanadu drže što dalje od BiH ili da je pridruže Rusiji u opasnom antibosanskom djelovanju. Istovremeno smjena ambasodara je i pokušaj zastrašivanja bošnjačke zajednice u Kanadi u njenom radu za istinu, pravdu, kulturu pamćenja i državu BiH.  
Kanada  je bila uključena  u zaustavljanju agresije na BiH i danas je jedna od bitnih saveznika BiH. Na liderima u BiH i Kanadi  je da nastave raditi na tom prijateljstvu i održavanju jakih meÄ‘udržavnih veza. Novo izabrani lideri BiH trebali bi mnogo više posjećivati Ottawu kako bi se učvrstila postojeća prijateljstva, te napravila nova.

S1. Sa članom Kanadskog parlamenta Bob Bratina
S2. Sa članom Kanadskog parlamenta Brian Masse, sponzor obe rezolucije o genocidu u Srebrenici usvojene u Kanadskom parlamentu i peticije e-1837
S3, Sa gradonačelnikom kanadskog grada Hamiltona Fred Eisenberger
S4. Sa članom Kanadskog parlamenta Bernard Trottier
S5. Sa članovima Kanadskog parlamenta Brian Masse, Rob Oliphant i Borys Wrzesnewskyj
smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: