Intervju

Intervju RTV Nasa rijec

Dr. Emir Ramić, direktor Instituta za istraživanje genocida Kanada je večeras bio gost RTV Naša Riječ iz Čikaga. Serbian Times je objavio da je na insistiranje jednog roditelja u školi Emerson Middle u Čikagu izmijenjen nastavni plan i program iz historije, a koji se tiče genocida počinjenog u BiH. Profesor Ramić je govorio o rastučoj ofanzivi antibosanske koalicije u Sjevernoj Americi, posebno u godini kada se navršava 25 godina o genocida u Srebrenici, te o zajedničkoj akciji svih bošnjačkih i bosanskohercegovačkih organizacija i zajednica po ovom pitanju. Akcija je počela pismom Gneralnog konzula BiH u Čikagu navedenoj školi u kome Konzulat traži potvrdu navedene vijesti i činjenici na osnovu koje je to izvršeno. Ramić je rekao da je pismo koga će potpisati sve važnije bosanskohercegovačke organizacije i zajednice u Sjevernoj Americi napisano i pored škole biće poslano političkim, vjerskim, akademskim i kulturnim subjektima Čikaga, države Illinois i SAD.
U izjavi za naš mediji direktor Ramić je rekao"
"Nikakve izmjene nastavnih planova i programa ne mogu poništiti sudsku, odnosno historijsku činjenicu da je u Srebrenici izvršen genocid. Pravosnažne presude dva međunarodna suda i presude mnogih nacionalnih sudova su iznad pojedinačnih pokušaja negiranja genocida. Istovremeno Američki Kongres i Senat su svojim rezolucijama o genocidu u Srebrenici i BiH jasno precizirali zvaničan stav SAD - U Srebrenici i BiH je izvršen genocid. Brišući pravosnažno presuđen genocid u Srebrenici iz nastavnih planova i programa navedena škola  je povrijedila preživjele žrtve genocida. Istovremeno je  atakovala na odluke vrhovnih, svjetskih pravnih autoriteta, sudova Ujedninjenih nacija, čime je direktno ugrozila istinu, pravdu, međunarodno pravo, a samim tim mir i stabilnost. Anticivilizacijska odluka navedene čkole je u suprotnosti sa rezolucijama američkih vrhovnih zakonodavnih organa, Kongresa i Senata, te u suprotnosti sa rezolucijama zakonodavnih organa države Illinois".

smrtovnice osmrtnicama ba

Vijesti: