Intervju

Izjava Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom mirovnih protesta za Bosnu i Hercegovinu.

Izjava Emira Ramića, direktora Instituta za istraživanje genocida Kanada povodom mirovnih protesta za Bosnu i Hercegovinu.
"10. januara 2022. godine u Briselu i drugim svjetskim centrima održati će se protesti za mir u Bosni i Hercegovini. Protesti su odraz naše zabrinutosti, ali i odlučnosti da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu, suverenu, jedinstvenu i nedjeljivu demokratsku državu svih njenih građana, zasnovanu na slobodama i pravima čovjeka, na vladavini prava i na socijalnoj pravdi, na jednakosti svih građana, kako onih u Bosni i Hercegovini tako i onih koji su prije, tokom ili nakon rata bili prinuđeni da je napuste. Želimo poslati snažan bosanskohercegovački glas kako bi međunarodna zajednica učinila dodatni napor da se država BiH odbrani, ali i ojača. Ono što je još karakteristično za ove proteste jeste da se veliki broj građana BiH širom dijaspore priključuje ovoj akciji. Glas BiH će se 10. januara čuti širom svijeta”.

Vijesti: