Intervju

Za Dnevnik TV Sarajevo o prijedlogu SNSD zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocida.

Za Dnevnik TV Sarajevo o prijedlogu SNSD zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocida.
1. Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine, Direktiva Vijeća EU iz 2008. godine i presude međunarodnih i nacionalnih sudova govore samo o zločinu genocida i zabrani negiranja genocida, nema nigdje zabrane zloupotrebe pojma genocid. 
2. Ne postoji "ideja o genocidu", postoji samo zločin genocida.
3. Pokušaj pretvaranja presuđenog genocida u „ideju o genocidu“ je nastavak negiranja genocida, odnosno genocidna namjera kao uvod u novi genocid, te zloupotreba Konvencije o genocidu međunarodnog prava.
4. Institut za istraživanje genocida Kanada je pozvao zastupnike u Parlamentu BiH da odbace navedni prijedlog.
5. U izmjenama Krivičnog zakona koje je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko u julu 2021. godine se navodi da "zakon stupa na snagu kako je predviđeno u članu 2. tog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova".
6.Pozivamo parlament BiH da hitno usvoji navedeni zakon, kao pravno osnovu za zabranu negiranja genocida i krivično sankcionisanje negatora genocida. Radi se o krivičnom sankcionisanju individua, a ne naroda.
7. Institut za istraživanje genocida Kanada je pozvao UN, EU, i Vladu Kanade da zaustave negatore genicida u rušenju međunarodnog poretka i države BiH.

Vijesti: