Intervju

Press

U povodu 28. godišnjice od genocida u Srebrenici Organizacioni odbor koga ?ine predstavnici svih organizacija i zajednica u Kanadi pod pokroviteljstvom Instituta za istraživanje genocida Kanada, Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i Bosanskog kluba Windsor organizuje centralnu kanadsku komemoraciju 8. jula ispred prvog spomenika žrtvama genocida u Srebrenici u dijaspori u Windsoru.


Glavni gost komemoracije je Brian Msse, ?lan Kanadskog parlamenta i sponzor obe rezolucije o genocidu u Srebrenici jednoglasno usvojene u Kanadskom parlamentu.
Pored Brian Masse o?ekuje se prisustvo gradona?elnika Windsora i nekoliko gostiju iz SAD.

Sastavni dio komemoracije je Prvi tradicionalni moto maraton Windsor 2023.
Ove godine gradona?elnici Toronta, Hamiltona, Londona, Windsora, Edontona su ve? poslali proklamacije kojima se 11. juli proglašava Danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.

U Hamilton se 11. Jula ispred Skupštine grada podiže državna zastava BiH u po?ast žrtvama genocida u Srebrenici. Tako?e elektronski simbol Hamiltona 11. jula navece bi?e u bojama Cvijeta Srebrenice, ze?ena i bijela.

O?ekuju se proklamacije ve?eg broja kanadskih pokrajina i teritorija kojima se 11. juli proglašava Danom sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici.
O?ekuje se i video poruka premijera Kanade Justin Trudeau.

U toku centralne komemoracije u Windsoru Brianu Masseu bi?e uru?ena posebna pismena zahvalnost dr. Denisa Be?irovi?a, ?lana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Bosanskohercegova?ka zajednica Kanade organizuje više lokalnih komemoracija.

Kanada od 2010. godine obilježava 11. juli kao Dan sje?anja na žrtve genocida u Srebrenici. Naime jednoglasno usvojenim rezolucijama iz 2010. i 2015. godine, Kanadski parlament je potvrdio pravosnažne presude svijetskih i nacionalnih sudova, proglasivši 11. juli Danom sje?anja na žrtve srpskog genocida u Srebrenici. U me?uvremenu je u parlamentarnu proceduru pušten i zakon kojim ?e se regulisati pravo žrtva genocida u Srebrenici, koji žive u Kanadi, na kulturu sje?anja. U kanadskom muzeju za ljudska prava otvorena je stalna postavka o genocidu u Srebrenici. U gradu Windsoru izgra?en spomenik žrtvama genocida. U kanadskim školama se izu?ava genocid u Srebrenici. Prezentirana je i peticija Parlamenta Kanade za krivi?no sankcionisanje negatora genocida u Kanadi.

Vijesti: