Intervju

Federalna tv

?U emisiji Plenum Federalne TV.

Putem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija svijet treba da odbije i ignoriše negiranje pravnih, historijskih i nau?nih ?injenica o genocidu u Srebrenici, veli?anje presu?enih ratnih zlo?inaca za genocid i potvrdi zna?aj obrazovanje o genocodu u Srebrenici u državama svijeta. Istovremeno Rezolucija treba utvrditi 11. juli kao Me?unarodni Dan sje?anja na žrtve genocida.

Rezolucija može biti dobar temelj za tako potreban proces suo?avanja sa prošloš?u, izgradnje nove nade za dijalog i mir na osnovama istine, pravde i institucionalizacije kulture sje?anja i prilika da se bar umanji dnevno politiziranje, negiranje genocida, veli?anje presu?enih ratnih zlo?inaca i narušavanje dostojanstvenog sje?anja na žrtve genocida.

Rezolucije je trebala biti usvojena mnogo ranije imaju?i u vidu moralni i civilizacijski krah Ujedinjenih nacija koje su dopustile da se u njihovoj zašti?enoj zoni u prisustvu plavih šljemova Ujedinjenih nacija izvrši najve?i zlo?in u Evropi poslije Drugog svijetskog rata.

Vijesti: