Naučna istraživanja

SPISAK DRUGOSTEPENIH (OSUĐUJUĆIH) PRESUDA ZA GENOCID U BIH

I The verdict by the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (Tribunal)

1. General Radislav Krstic found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 46 years imprisonment

II The Court of Bosnia and Herzegovina

1.      Milorad Trbić found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 30 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

2.      Trifunović Milenko found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 33 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

3.      Džinić Brano found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 32 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

4.      Radovanović Aleksandar found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 32 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

5.      Jakovljević Slobodan found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 28 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

6.      Medan Branislav found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 28 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

7.      Mitrović Petar-28 godina found guilty of Bosnian genocide in Srebrenica - 28 years imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.  

III the Düsseldorf, Germany, Oberlandesgericht (Higher Regional Court)

1.      Nikola Jorgic found guilty of Bosnian genocide in Doboj -  life imprisonment for his involvement in genocides in Bosnia.

IV The Court of Appeal of Bavaria (Bayreisches Oberstes Landesgericht)

1.      Novislav Đajić found gulity for taking part in a massacre of Bosniaks  during the aggression  in Bosnia - 5 years imprisonment. The Bavarian Appeals Chamber confirmed that the acts of genocide against the Bosniaks pwere committed in June 1992 in the administrative district of Foca.

=============

Dostavljene drugostepene presude sadrže imena i prezimena lica. Naime,radi se o drugostepenim,konačnim presudama koje se odnose na zločin genocida.

I. Tribunal za bivšu Jugoslaviju

1. Radislav Krstić-35 godina (Srebrenica,juli 1995. godina)


II. Sud BiH

1. Milorad Trbić-30 godina,
2. Trifunović Milenko-33 godine,
3. Džinić Brano-32 godine,
4. Radovanović Aleksandar-32 godine,
5. Jakovljević Slobodan-28,
6 Medan Branislav-28 godina,

7. Mitrović Petar-28 godina,
(Srebrenica juli 1995. godina)

Napomena: Stupar Miloš je oslobođen optužbi.

III. Savezni sud (Vrhovni sud) u Njemačkoj

Nikola Jorgić, doživotni zatvor (općina Doboj)
Novislav Đajić,nije osuđen za genocid ali je utvrdio sud (Bavarska) da je počinjen genocid na području Foče.

===============

SPISAK DRUGOSTEPENIH (OSUĐUJUĆIH) PRESUDA ZA GENOCID U BIH

 

Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine[1]

 

 

1.      Presuda Žalbenog vijeća (drugostepena presuda) generalu vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću, 19.04.2004. godine, broj predmeta IT-98-33-A, kriv za pomaganje i podržavanje u genocidu-juli 1995. godine u Srebrenici, osuđen na 35 godina zatvora (prvostepenom presudom osuđen na 46 godina zatvora).

 

Stalni međunarodni krivični sud (Međunarodni sud pravde)[2]

 

1.      Presuda o primjeni Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocid (ODGOVORNOST države Srbije za zločin genocid), od 26.02.2007. godine, kojom se jasno i nedvosmisleno potvrđuje počinjen genocid u Srebrenici, jula 1995. godine.

Pravna suština presude od 26. februara 2007. godine je u tome da Srbija nije izvršila, podstrekavala, niti bila saučesnik u genocidu suprotno Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, ali je Međunarodni sud pravde utvrdio da je Srbija odgovorna, odnosno da je prekršila obaveze i to kako slijedi:

- prekršila svoju obavezu na osnovu navedene konvencije da spriječi genocid koji se desio u Srebrenici u julu 1995. godine;

- prekršila svoje obaveze iz navedene konvencije propuštanjem da Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju preda Ratka Mladića koji je optužen za genocid i saučesništvo u genocidu, čime je propustila da u potpunosti sarađuje s ovim tribunalom;

- prekršila svoju obavezu da poštuje privremene mjere koje je Sud u ovom predmetu naredio 8. aprila i 13. septembra 1993. godine, u onoj mjeri u kojoj je propustila da preduzme sve mjere u svojoj moći kako bi spriječila genocid u Srebrenici u julu 1995. godine.

 

 

 

 Savezni sud (Vrhovni sud) u Njemačkoj

 

1.      Presuda Nikoli Jorgiću[3] iz 1997. godine, vođi paravojnih snaga u okolici Doboja,osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je 12.07.2007. godine, donio presudu u predmetu JORGIĆ protiv Njemačke, broj aplikacije 74613/01, kojom je potvrdio sve navode da je počinjen zločin genocida.

 

Sud Bosne i Hercegovine

 

1.      Drugostepena presuda Miloradu Trbiću, broj predmeta X-KRŽ-07/386 od 21.10. 2010. godine, kojom se potvrđuje Prvostepena presuda u cjelosti broj predmeta X-KR-07/386 od 16.10.2009 godine,izvršio krivično djelo genocid, iz člana 171 KZ BiH,počinivši djela a) ubijanje pripadnika grupe, b) nanošenje teških tjelesnih ozljeda ili duševnih povreda, a u vezi sa članom 180. Stav 1., osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 30 godina.

2.      Drugostepena presuda Trifunović Milenku i dr., broj X-KRŽ-05/24 od 09.09.2009. godine, izvršili krivično djelo genocid iz člana 171. Tačka a) KZ-a BiH, a u vezi sa čl. 31. istog zakona-ubijanjem pripadnika grupe Bošnjaka pomogli da se ista djelimično istrijebi kao nacionalna,etnička i vjerska grupa, osuđeni na kaznu dugotrajnog zatvora i to: Trifunović Milenko, zv. „Čop“-33 godine, Džinić Bruno zv. „Čupo“-32 godine, Radovanović Aleksandar zv. „Aca“-32 godine, Jakovljević Slobodan zv. „Boban“-28, Medan Branislav zv. „Bane“-28 godina.

 

Napomena: U krivičnopravnom smislu zločin genocida je počinjen u zaštićenoj UN zoni Srebrenica, jula, 1995. godine, što je utvrđeno presudom generalu Krstiću, a potvrđen od strane Međunarodnog suda pravde u kontekstu tužbe BiH protiv Srbije-odgovornost države. Kada je u pitanju odgovornost države Srbije, potrebno je naglasiti da je BiH uspjela dokazati materijani element (masovna ubistva i dr.) ali nije uspjela da dokaže subjektivni element-genocidnu namjeru, ali će Presuda Radovanu Karadžiću koji je između ostalog optužen za zločin genocida, otvoriti mogućnost da se genocid utvrdi ne samo u Srebrenici već i drugim opštinama. Takođe, veoma interesantni predmeti koji tretiraju zločin genocida (Ljubiša Beara, Vujadin Popović......) su u žalbenoj fazi, tako da proces istraživanja, otkrivanja, dokumentovanja i procesuiranja počinilaca zločina genocid se nastavlja. Otežavajući faktor je vrijeme, obzirom da je realno očekivati da pojedini ključni svjedoci stravičnih događaja zbog poodmaklosti vremena, bolesti, psihofizičkih poremećaja kao i prirodne starosti neće biti u mogućnosti da daju svoj dragocjen doprinos u utvrđivanju istine. Slična je situacija sa Haškim bjeguncem Ratkom Mladićem koji je već u poodmaklim godinama, najvjerovatnije narušenog zdravstvenog stanja, te postoji opasnost da prirodna smrt spriječi najodgovornijeg vojnog komadanta da se suoči sa licem pravde, što bi bilo katastrofalno s aspekta pravde i pravičnosti.

Ključni problem prilikom utvrđivanja zločina genocid jesu visoko postavljeni standardi dokazivanja zločina genocid a posebno subjektivnog elementa „dolus specialis“-genocidne namjere, tako da je česta i uobičajena prekvalifikacija krivičnog djela genocida u zločin protiv čovječnosti.

 

 

 

 

 

 [1] Individualna krivična odgovornost (odgovornost pojedinca)

[2] Odgovornost države za zločin genocid

[3] Sve pravosudne instance u Njemačkoj su potvrdile da je počinjen zločin genocida

Vijesti: