Naučna istraživanja

Statut IZKB

STATUT ISLAMSKE ZAJEDNICE KANADSKIH BOŠNJAKA {IZKB}

 

ÄŒlan 1.

 

Islamska zajednica kanadskih Bošnjaka u daljem tekstu {IZKB} je viša, samostalna organizaciona jedinica bošnjačkih džemata u Kanadi,  koja je duhovno naslonjena na Rijaset IZ BiH i koja ostvaruje saradnju sa IZ Bošnjaka u SAD i sa drugim islamskim zajednicama u Sjevernoj Americi i šire. Odluku o osnivanju  IZKB donose izvršni – upravni i nadzorni odbori džemata kanadskih Bošnjaka.  Razlozi za formiranje IZKB i prednosti koje donosi formiranje IZKB za kanadske Bošnjake definisane su Elaboratom o opravdanosti formiranja IZKB koji je sastavni dio ovog Statuta.

 

ÄŒlan 2.

Osnovni ciljevi IZKB

1.      Rad na stvaranju novih džemata kao osnovnih vjerskih organizacionih jedinica kanadskih Bošnjaka.

2.      Rad na jačanju postoječih džemata.

3.      Rad na zajedničkim projektima džemata kao što je kupovina zemljišta za mezarje, izdavačka djelatnost, djelatnost odlaska na hadž, organizovanje susreta bošnjačke omladine i studenata, organizovanje susreta kanadskih Bošnjaka itd.

4.      Predstavljanje IZKB pred kanadskim političkim, vjerskim, kulturnim i naučnim institucijama i pojedincima.

 

 

ÄŒlan 3.

 

Organi IZKB  su skupština  i glavni odbor.

 

ÄŒlan 4.

 

Skupština IZKB je zakonodavni organ. IZKB čine članovi izvršnih i nadzornih odbora džemata kanadskih Bošnjaka.

Skupština IZKB:

- bira članove i predsjednika izvršnog odbora,

- daje opće smjernice za rad izvršnog odbora,

- usvaja godišnji izvještaj o radu izvršnog odbora,

 

ÄŒlan 5.

 

Glavni odbor je izvršni organ.

Broj članova Glavnog odbora  odreduje Skupština aklamacijom. Glavni odbor čini po dva zastupnika svakog džemata.

Imami su članovi Glavnog odbora po položaju.

Glavni odbor:

- izvršava odluke i provodi uputstva Skupštine,

- stara se o uvjetima i potrebama vjerskog života meÄ‘u kanadskim Bošnjacima,

- nadzire rad džematskih odbora i daje im uputstva za rad,

- brine se o imovini džemata,

- daje prijedloge za postavljanje i razrješenje imama, hatiba i muallima,

- podnosi izvještaj o radu.

Predsjednik Glavnog odbora predsjedava skupštinom, rukovodi radom  odbora i predstavlja IZKB.

 

ÄŒlan 6.

 

Kad Skupština utvrdi da glavni odbor ne obavlja svoje djelatnosti u skladu sa Statutom i drugim propisima Donijet će odluku o njegovom raspuštanju i naložiti skupštini  da izabere novi  odbor  u roku od 30 dana. Do izbora novog  odbora  poslove će obavljati povjereništvo od tri člana koje imenuje Skupština.

 

ÄŒlan 7.

 

Glavni imam se brine o vjerskom životu i odgovoran je za rad imama, hatiba i muallima. Glavni imam predstavlja IZKB u stvarima vjere. Glavnog imama postavlja, premješta i razrješava dužnosti reisu-l-ulema na prijedlog glavnog odbora.

 

ÄŒlan 8.

 

U skladu sa Elaboratom o opravdanosti formiranja, IZKB ne zadire u suvrenitet džemata po pitanjima definisanim u elaboratu koji je sastavni dio ovog statuta.

 

ÄŒlan 9.

 

Statut stupa na snagu ako se za njega izjasni dvije trečine članova skupštine.

 

ÄŒlan 10.

 

Izmjene I dopune statute usvaja skupštine dvotrečinskom večinom.

Vijesti: