Naučna istraživanja

Elaborat o opravdanosti formiranja IZKB

ELABORAT O OPRAVDANOSTI FORMIRANJA ISLAMSKE ZAJEDNICE KANADSKIH BOŠNJAKA {IZKB}

Uvod

U vremenu koje dolazi kanadskim Bošnjacima je potrebno bolje zajedničko islamsko djelovanje uz bolju uzajamnu islamsku konsultaciju i timski duh u procesu odbrane i jačanja islamske komponente bošnjačkog bića u kanadskom Kulturnom mozaiku. Kanadskim Bošnjacima  je potrebno bolje planiranje, odreÄ‘ivanje i usaglašavanje ciljeva i sredstava, osnivanje novih džemata, aktivnost  kroz medije, i niz drugih inovacija u njihovom organizovanom islamskom djelovanju i nastupanju.

Primarni zadatak IZKB bi bio prosvjeta i buÄ‘enje vjerske, islamske i društvene svijesti kod kanadskih Bošnjaka.  Vjerska obnova  je najbitniji faktor kao preduslov za bolju budućnost kanadskih Bošnjaka.  Ona bi prije svega značila dvije stvari: novu svijest i novu volju. Vjerska obnova je kvalitet moralne uznesenosti,  psihoza nadmoći duha nad stvarima u kojem obični ljudi postaju sposobni za izvanredna djela hrabrosti i požrtvovanja, što se ne može ostvariti samo kroz džemate kao osnovne islamske organizacione oblike, već i kroz IZKB kao viši islamski organizacioni oblik.

Koristi od formiranja IZKB

1.       Kroz IZKB kanadski Bošnjaci dobivaju novu, organizovanu snagu i instituciju za bolje  razumijevanje islama koja će omogućiti čitanje islamske poruke u njenoj izvornoj snazi, te koja će pomoći kanadskim Bošnjacima da naÄ‘u odgovore na pitanja koja ranije nisu bila pitana  i razjašnjena.

2.       Kroz IZKB kanadski Bošnjaci dobivaju novu i bolju organizacionu strukturu, koja će kvalitetnije pokazati Kanadi da islam ne samo da nije problem, već da ima ideje koje bi bile interesantne kanadskom Kulturnom mozaiku.

3.       Kroz IZKB kanadski Bošnjaci dobivaju bolju organizacionu šansu da pokažu kanadskim Bošnjacima i muslimanima u Kanadi da shvate da je poštivanje kanadskih zakona i pošten odnos prema sugraÄ‘anima najbolji način iskazivanja čistoće i ispravnosti islama. 

4.       Kroz IZKB se može bolje i efikasnije prevazići islamofobija u Kanadi objašnjavanjem da aktuelni problemi islamskog svijeta ne proizlaze iz vjere, već iz društvenih i historijskih uslova.

5.        IZKB pomaže kanadskim Bošnjacima da razviju bolju interakciju sa elementima kanadskog Kulturnog mozaika i da se u njega bolje integrišu i poprave vlastito stanje uz bolji otpor prema asimilaciji.

6.       Kroz IZKB kanadski Bošnjaci mogu dati svoj bolji doprinos na četiri polja:

-          u boljem učenju slušanja i voÄ‘enja dijaloga,

-          u boljoj obnovi duhovnosti,

-          u boljem profiliranju višekulturnog obrazovanja i

-          u boljem premošÄ‡avanju društvenog jaza izmeÄ‘u različitih društvenih grupacija u kanadskom Kulturnom mozaiku. 

Šta je IZKB

IZKB je samostalna islamska zajednica džemata kanadskih Bošnjaka koja je duhovno naslonjena na Rijaset IZ BiH i koja ostvaruje saradnju sa IZ Bošnjaka u SAD i sa drugim islamskim zajednicama u Sjevernoj Americi i šire.

Osnovni ciljevi IZKB

1.      Rad na stvaranju novih džemata kao osnovnih vjerskih organizacionih jedinica kanadskih Bošnjaka.

2.      Rad na jačanju postoječih džemata.

3.      Rad na zajedničkim projektima džemata kao što je kupovina zemljišta za mezarje, izdavačka djelatnost, djelatnost odlaska na hadž, organizovanje susreta bošnjačke omladine i studenata, organizovanje susreta kanadskih Bošnjaka itd.

4.      Predstavljanje IZKB pred kanadskim političkim, vjerskim, kulturnim i naučnim institucijama i pojedincima.

Suverenitet džemata ostaje nedirnut

Suverenitet džameta kao osnovne islamske organizacione jedinice ostaje nepromjenjen. To znači da džemat i dalje suvereno vlada svojom pokretnim i nepokretnom imovinom, vodi financijsku, knjigovodstvenu, materjalno – tehničku i administrativnu dokumentaciju, odlučuje o raspodjeli svojih financijskih sredstava, odlučuje o prijemu i otkazu imama, radi i druge poslove definisane statutom i pravilnicima džemata.

Vijesti: