Naučna istraživanja

TRUTH ABOUT SREBRENICA, ISTINA O SREBRENICI

TRUTH ABOUT SREBRENICA, ISTINA O SREBRENICI

 

Foreshadowing the massacre of 8,000  Bosniak men and boys at Srebrenica, German Nazi forces separated Jewish families and then gunned down some 8,000 Jewish men and boys near Belgrade (Avala massacre) during the first part of World War II. Same genocide awaited Bosniaks of Srebrenica in July of 1995.

 

Sluteći masakr 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka u Srebrenici, njemačke nacističke snage su nasilno razdvojile jevrejske familije, a zatim strijeljale oko 8.000 jevrejskih muškaraca i dječaka u blizini Beograda (lokacija Avale) tijekom prvog dijela Drugog svjetskog rata. Isti genocid je zadesio Bošnjake Srebrenice jula 1995:

 

On July 11th 2011, we will commemorate the 19th anniversary of the suffering of Bosniak people around Srebrenica and the 16th anniversary of the Srebrenica Genocide.

 

11. jula 2011, obilježiti ćemo 19. godišnjicu masovnih ubistava bošnjačkih civila i branitelja, te 16. godišnjicu srebreničkog genocida.

 

In the first three months of the Bosnian war -- and three years before the Srebrenica massacre -- Serbs killed more than 3,000 Bosniaks around Srebrenica and burned nearly 300 Muslim villages in Srebrenica and neighbouring pre-war districts (Bratunac, Vlasenica, Rogatica and Visegrad).

 

U prva tri mjeseca rata u Bosni - i tri godine prije masakra u Srebrenici - Srbi su poklali više od 3.000 Bošnjaka - žena, djece i staraca - oko Srebrenice i spalili gotovo 300 muslimanskih sela u Srebrenici i susjednim prijeratnim opštinama (Bratunac, Vlasenica, Rogatica i Višegrad ).

 

In July 1995, Serbs forcibly separated Bosniak families, raped hundreds of women and girls, expelled thousands of women and small children (killing them would cause international censure)  from the enclave and then proceeded to systematically slaughter 8,372 Bosniak men and boys, disguising the genocidal masacre as a "military operation."

 

U julu 1995, Srbi su nasilno odvojili bošnjačke familije, silovali na stotine bošnjačkih žena i djevojčica, protjerali hiljade žena i male djece iz enklave (jer bi njihovo ubijanje izazvalo meÄ‘unarodnu osudu), a zatim su sistematski strijeljali 8,372 bošnjačkih muškaraca i dječaka, prikrivajući genocidni masakr kao "vojnu operaciju".

 

 

Srebrenica je grad u kojem se čovjek rodio i u kojem je živio od pamtivjeka.

Srebrenica je grad u kojem se čovjek trudio u životu svom.

Srebrenica je grad u kojem je čovjek bio sretan sve dok nije došao onaj koji je mislio da mu niko ništa ne može. Koji je rekao: „Ovo je osveta", jer je mislio da ga niko vidio nije.

Srebrenica je grad u kojem je bilo dopušteno da se nemoćan čovjek protjera iz njegove kuće i da se nevin ubije samo zato što je musliman.

Srebrenica is a city in which a free man had been born from time immemorial.

 

Srebrenica is a city in which a hardworking man had been living for centuries.

Srebrenica is a city in which an honest man had been happy until it came to be the one who "thought that no one has power over him" and said: "This is a revenge", because he "thought that no one sees him".

 

 

Srebrenica is a city in which it was allowed that an innocent man be expelled from his home and to be killed just because he was a Muslim.

Analizom DNK-profila izdvojenih iz koštanih uzoraka ekshumiranih iz masovnih grobnica i poreÄ‘enjem sa DNK-profilima izdvojenim iz krvnih uzoraka živih članova porodica, MeÄ‘unarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je dosad utvrdila identitet ukupno 6.598 osoba ubijenih u Srebrenici u julu 1995. godine.

 

U sklopu aktivnosti identifikacije žrtava ICMP je dosad prikupio krvne uzorke od 21.566 srodnika srebreničkih žrtava. Na temelju broja krvnih uzoraka koje su porodice dale ICMP-u prilikom prijavljivanja svojih nestalih, kao i ukupne stope podudarenih DNK-profila iz koštanih i krvnih uzoraka, ICMP može podržati procjenu da je padom Srebrenice u julu 1995. godine nestalo oko 8.100 osoba. Ovo nas navodi na zaključak da treba pronaći tijela još oko 1.500 osoba.

 

Do danas, 5,564 slučaja srebreničkih žrtava je zatvoreno od strane lokalnih sudskih patologa. Preostali slučajevi čekaju na saglasnost porodica koje su odlučile da sa ukopom sačekaju dok dodatni dijelovi tijela njihovih identifikovanih srodnika budu pronađeni.

 

- U ime MeÄ‘unarodne komisije za nestale osobe (ICMP), želim izraziti moju najdbulju sućut porodicama koje 11. jula ukopavaju svoje najdraže. ICMP je posvećen pružanju pomoći Bosni i Hercegovini kako bi se pronašle i identifikovale nestale osobe ne samo iz Srebrenice, nego oko 10.000 osoba u BiH koje se još uvijek vode kao nestale iz oružanih sukoba 1990-ih godina. Vrlo je bitno da vlasti BiH i dalje budno rade na traženju nestalih, i to u skladu s odgovarajućim procedurama  vladavine zakona, tako da obitelji nestalih osoba mogu pronaći smiraj i ostvariti pravdu, izjavila je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a ovom prilikom, dodavši:

 

- Pružanjem nepobitnih znanstvenih dokaza o identitetu žrtava, nadamo se da ICMP-ev rad pomoći u sprječavanju poricanja i političke manipulacije te omogućiti vlastima BiH da pružaju tačne i pouzdane informacije o događajima koji su se dogodili tokom sukoba.

 

UvoÄ‘enjem analize DNK kao osnove za identifikaciju velikog broja osoba nestalih tokom sukoba 1990-ih godina na Zapadnom Balkanu, ICMP je omogućio tačnu identifikaciju osoba koje inače nikada ne bi mogle biti identifikovane. Prvo podudarenje DNK ICMP je ostvario 16. novembra 2001. godine, a bio je to petnaestogodišnji dječak iz Srebrenice. Od tada pa do danas, ICMP je izvršio DNK-identifikaciju 16,231 osoba na Zapadnom Balkanu, od kojih u BiH 13,581.

 

ICMP pruža vladama tehničku pomoć, uključujući pronalaženje i identifikaciju nestalih osoba pomoću robusnog identifikacijskog sistema za testiranje DNK, kao i forenzičku pomoć u području arheologije i antropologije. ICMP suraÄ‘uje sa Interpolom na polju pronalaženja i identifikacije nestalih osoba u vrijeme katastrofa, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti širom svijeta.

Vijesti: