Naučna istraživanja

Srebrenica je samo okončanje procesa genocida

Srebrenica je samo okončanje procesa genocida

 

Srebrenica je samo okončanje procesa genocida

 

U presudi Međunarodnog suda pravde iz februara 2007. godine je navedeno da je Republika Srpska odgovorna za genocid u rejonu Srebrenice 1995. godine.

 

U svjetlu novih presuda Momčilu Perišiću, kao i procesa protiv Karadžića i Mladića iskrsavaju nove činjenice koje pokazuje da se u Srebrenici završava genocid koji je započet u maju 1992. godine na teritoriji Republike BiH. Srebrenica je samo okončanje procesa genocida.

 

Ovom pravnom pitanju potrebno je prvo prići sa stanovišta morala, jer će generacije koje dolaze pitati zašto nismo ništa poduzeli kada smo očito bili žrtva i kada je cijeli svijet vidio šta se dogaÄ‘a u BiH.

 

Međunarodni sud pravde je 2007. godine, na osnovu informacija koje je tada imao, donio jednu odluku koja nas danas ne zadovoljava.

 

Ostalo je još pet godina u okviru kojih je zastupnik tužbe Sakib Softić dužan da kaže da nije zadovoljan presudom. Njemu ne treba saglasnost nikoga da kaže da nije zadovoljan presudom.

Vijesti: