Naučna istraživanja

All human beings are born free and equal in dignity and rights

All human beings are born free and equal in dignity and rights

Standing on guard for the rights of global citizens

The Canadian Museum for Human Rights (CMHR) is the first museum solely dedicated to the evolution, celebration and future of human rights. It aim is to build not only a national hub for human rights learning and discovery, but a new era of global human rights leadership. The Canadian Museum for Human Rights is proud to announce its official opening ceremonies, taking place Friday, September 19 from 10:30 a.m. to 12 p.m. CDT. The Institute for Research of Genocide, Canada will be at the gala official opening ceremonies.

Breaking the Silence

Words are powerful. When people dare to break the silence about mass atrocities, they promote the human rights of everyone.

This gallery explores the role of secrecy and denial in many atrocities around the world. It includes a focused examination of the Ukrainian Holodomor, the Armenian Genocide, the Holocaust, the Rwandan Genocide and the Srebrenica Genocide in Bosnia. The Institute for Research of Genocide, Canada and the Congress of North American Bosniaks together with the Canadian Bosniak community are grateful for the leadership of CMHR who have adopted a proposal of the Institute for Research of Genocide Canada to set up the permanent museum exhibition about the genocide in Srebrenica.

The Canadian Museum for Human Rights (CMHR)

http://humanrights.ca/home

Breaking the Silence

http://humanrights.ca/exhibit/breaking-silence

Genocide in B&H in Canadian Museum

http://instituteforgenocide.org/?p=1634

Genocide in Srebrenica in Canadian Museum

http://instituteforgenocide.org/?p=1456

 

Sva ljudska bića su rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima

Stojimo na straži za zaštitu ljudskih prava graÄ‘ana svijeta

Kanadski muzej za ljudska prava (CMHR) je prvi muzej u Kanadi posvećen istraživanju I razumjevanju ljudskih prava i promicanju razmišljanja i dijaloga o ljudskim pravima. Kanadski muzej za ljudska prava s ponosom objavljuje ceremoniju službenog otvaranja petak 19. Sep 10:30-12:00 CDT. Institut za istraživanje genocida Kanada će biti na otvaranju.

Prekinuti tišinu

Govorite o kršenju ljudskih prava

Riječi su moćne. Kada se ljudi usude prekinuti šutnju o masovnim zločinima tada se promiću ljudska prava. Ova galerija istražuje ulogu tajnosti i poricanja u mnogim zločinima širom svijeta. To uključuje i fokusirano ispitivanje Ukrajinskog genocida, Armenskog genocida, Holokausta, Ruandskog genocida i Srebreničkog genocida.

Institut za istraživanje genocida Kanada i Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike, zajedno s kanadskom bošnjačkom zajednicom su zahvalni rukovodstvo CMHR koji su usvojili prijedlog Instituta za istraživanje genocida Kanada o postavljanju stalne muzejske izložbe o genocidu u Srebrenici.

Kanadski muzej za ljudska prava (CMHR)

http://humanrights.ca/home

Prekinuti tišinu

http://humanrights.ca/exhibit/breaking-silence

Izložba o genocidu u BiH u Kanadskom muzeju

http://instituteforgenocide.org/?p=1626&lang=bs

Genocid u Srebrenici u Kanadskom muzeju

http://instituteforgenocide.org/?p=1477&lang=bs

Vijesti: