Naučna istraživanja

SUTORINA JE BiH: JEDAN OD ZADATAKA NOVE VLASTI BIH

SUTORINA JE BiH: JEDAN OD ZADATAKA NOVE VLASTI BIH
Još jedan od puno dokazada je Sutorina u BiH. Crna Gora nema nijedan dokaz o vlasničkim pravima nad Sutorinom. Najprije treba zaustaviti potpisivanje granica sa Crnom Gorom jer tad bi im poklonili ono što je naše i za vjeke vjekova izgubili svoj drugi izlaz na more i to otvoreno more. Potom trebamo argumentima ubijediti Crnogorce da nam vrate ono što nikad nije bilo u njihovom vlasništvu a ako ne onda treba pokrenuti postupak pred internacionalnim sudom pravde u Hagu. Dokazi i argumentacija su na strani BiH.
Evo jedna interesantna karta, za koju sigurno niste mogli ni u snu sanjati da je izdata ove godine. 
Prevod sa stranice gdje se prodaje:http://www.davidrumsey.com/rumsey/Size4/D5005/1552214.jpg
Stara karta iz 1956, izdavač: The Times Publishing Company Ltd, Printing House Square, London 1956.
Autentičnost: Ovo je zagarantovana autentična antikna štampa. Ne bavimo se faksimilima ili reprodukcijama bilo koje vrste.
Važno je upoznati se sa problemom i izvršiti pritisak na naše političke neznalice da ne potpisu prijedlog granica sa Crnom Gorom come bi nas izlaz na otvoreno more u Sutorini bio trajno izgubljen. Dijelite ovo dalje
OTVORENO PISMO SJEVERNOAMERIÄŒKIH BOŠNJAKA PREDSJEDNIŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE
Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida, Kanada {IGK}, te uz podršku američkih i kanadskih organizacija i intelektualaca javno upozorava sve političke subjekte u državi Bosni i Hercegovini, a posebno Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da je Sutorina dio državnog bosanskohercegovačkog teritorija, te da niko nema pravo na potpisivanje dokumenata u ime bosanskohercegovačke države i njenih graÄ‘ana, koji utiču na njen teritorijalni integritet, suverenitet, političku nezavisnost i internacionalni subjektivitet.
http://instituteforgenocide.org/?p=8794&lang=bs

Vijesti: