Naučna istraživanja

Stećak i Bosanski ljjiljan – simboli bosanskoherceovačkog uzdizanja

Stećak i Bosanski ljjiljan – simboli bosanskoherceovačkog uzdizanja

U BiH, gdje su se vijekovima sudarale egoistične namjere različitih kultura i civilizacija, grčko-helenističke i rimskoetrurske, gdje je bila granica Istočnog i Zapadnog rimskog carstva, gdje su u zagrljaju zauvijek ostali izmiješani islam i hrišÄ‡anstvo, tu je ostalo rasuto na desetine hiljada stećaka. To su nadgrobni spomenici koji nijednom carstvu ni uticaju nisu priklonili, već su ostali vjerni sebi i onome što su samo u sebi u BiH mogli naći. Na toj prostornoj vododjelnici civilizacija, kultova i religija oni su našli svoj put u mirenju nepomirljivog, u preplitanju i prožimanju onoga što je težilo potiranju svega što nije istovjetno. Nakon agresivno genocidnog iskustva BiH vjerujem da oni koji su znali tako vjerovati, klesati, voljeti, pisati i umirati ne treba da se plaše nijedne budućnosti, ni oni ni one generacije koje su ih naslijedile.

Ljiljani su tokom četverogodišnjeg rata postali simbolom nadljudskog otpora, patnji, stradanja i herojskih pobjeda golorukog bošnjačkog narada. Pod ljiljanima je na kraju izvojevana krvava, ali zaslužena pobjeda što je spasilo Bosnu i Hercegovinu od nestanka. I to je razlog što su oni ušli duboko u srca svih kojima je BiH jedina domovina, i što se prema njima odnose s toliko ljubavi i emocija.

Tombstone and Bosnian ljjiljan - symbols of Bosnian ascent

In B&H where over the centuries the egoistical intentions of different cultures and civilizations, the Greek-Hellenic and Roman-Etruscan have collided, where the boundary between the Eastern and Western Roman Empire was drawn, where Islam and Christianity have always remained in an entangled embrace, here, tens of thousands stećci lie scattered. These are the tombstones who refused to swear allegiance to any kingdom or to be swayed by any influence. Instead they stayed true to themselves and to what they could find only within themselves and in B&H. At this geographical watershed of civilizations, cultures, cults, and religions, they found their own way of reconciling the irreconcilable, of intertwining and permeating and thus halting all that would abolish their differences. After B&H’s aggressive genocidal experience of war, I believe that those who had such faith, who carved, loved, wrote, and died as they did, need not tremble before an uncertain future; neither they nor the generations who have inherited them.

During the four-year war, the fleur-de-lis became the symbol of superhuman resistance, suffering, and heroism of the Bosnian people. Under the fleur-de-lis, a bloody but well-deserved victory was won, which saved Bosnia and Herzegovina from disappearance

Vijesti: