Naučna istraživanja

Povodom još jednog pokušaja negiranja genocida u Srebrenici i BiH od strane direktora centra “Simon Vizental” Efraim Zurofa,

Povodom još jednog pokušaja negiranja genocida u Srebrenici i BiH od strane direktora centraSimon VizentalEfraim Zurofa, Institut za istraživanje genocida Kanada izjavljuje sljedeće:

 

Nerazumljivo je da neko ko radi za tako važnu meÄ‘unarodnu organizaciju, čija je glavna misija istraživanje i sjećanje na Holokaust, može sebi dozvoliti da bude iskorišten od strane onih koji pokušavaju po ko zna koji put poturiti revizionizam i mitologiju potkrepljenu lažima čitavom svijetu vezano za genocid u Srebrenici i BiH. Sramotno je  da 20 godina nakon genocida u UN “sigurnoj zoni“ Srebrenica, žrtve genocida i njihove familije opet moraju da trpe nemjerljiv bol, bol koji uzrokuje negiranje genocida, ne samo od onih koji su učestvovali i pomagali u grozotama i ideologiji mržnje nego i sad od onih koji trebaju da upotrebe lekcije Holokausta da zaštite i unaprijede ljudska prava, slobodu i dostojanstvo te da se genocid više nikada i nikome ne ponovi.

 

Genocid u Srebrenici je pravna, sudska, historijska, naučno istraživacka I politička  činjenica, dokazana od dva meÄ‘unarodna i više nacionalnih sudova, u kojim su učestovali i osobe koje su preživjele Holokaust, koji su zaključili da je udruženo zločinačko sistematsko, organizovano ubijanje vise od 8,000 pripadnika bošnjackog stanovništva u Srebrenici je nepobitan dokaz genocida.

 

Sudija Theodor Meron (koji je preživio holokaust) predsjedavao je u žalbenom predmetu Radislava Krstića kada je MeÄ‘unarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju donio jednoglasnu presudu:

 

Kao jedan od najtežih zločina koje ovaj MeÄ‘unarodni sud ima nadležnost da kažnjava, zločin genocida se izdvaja po tome što je posebno sramotan i zaslužuje posebnu osuduTežina genocida ogleda se u strogim zahtjevima koji se moraju zadovoljiti prije no što se donese osuÄ‘ujuća presuda za to krivično djelo. Ti zahtjevi – uslov postojanja dokaza posebne namjere i pokazatelja da je cijela grupa, ili njen znatan dio, bila odreÄ‘ena za uništenje – čuvaju od opasnosti da se osuda za to krivično djelo izrekne olako. Kada se, meÄ‘utim, zadovolje ovi uslovi, pravda se ne smije skanjivati da počinjeni zločin nazove njegovim pravim imenom. Nastojeći eliminirati dio bosanskih Muslimana, snage bosanskih Srba su počinile genocid. Oni su odredili za uništenje četrdeset hiljada [40.000] Muslimana stanovnika Srebrenice, koji su kao grupa predstavljali bosanske Muslimane uopšte. Oni su svim zarobljenim muškarcima Muslimanima, i vojnicima i civilima, starim i mladim, oduzeli njihove lične stvari i dokumente te ih smišljeno i metodično ubijali isključivo na osnovu njihove pripadnosti. Snage bosanskih Srba su bile svjesne, kada su se upustile u svoj genocidni poduhvat, da će bosanskim Muslimanima zlo koje su im nanijele donijeti trajne nevolje. Žalbeno vijeće s potpunim uvjerenjem izjavljuje da pravda osuÄ‘uje, odgovarajućim formulacijama, ogromnu i trajnu štetu koja je nanesena i pokolj u Srebrenici naziva njegovim pravim imenom: genocid. Odgovorni će nositi ovu stigmu, i ona će služiti kao upozorenje za budućnost svima onima koji pomisle da počine takvo gnusno djelo.”

 

Za vrijeme srpsko-crnogorske agresije i genocida u Bosni i Hercegovini, Simon Wiesenthal je lobirao za Bošnjake koji su bili žrtve ove agresije i genocida.

 

Institut za itraživanje genocida Kanada će još jednom pozvati Centar “Simon Vizental” da se ogradi i distancira od negatora genocida Zurofa Efraima i srpskih nacionalista koji pokušavaju praviti revizionističku historiju koja se zasniva na negiranju genocida u Srebrenici i BiH.

 

Institut za istraživanje genocida, Kanada

 

Direktor centra “Simon Vizental” Efraim Zurof ponovo negira genocid u Srebrenici

http://www.vijesti.ba/vijesti/bih/281324-Zurof-Srebrenica-nije-genocid.html

 

Vijesti: