Naučna istraživanja

Omarska

23. godišnjica zatvaranja logora Omarska kod Prijedora, jednog od najzloglasnijih logora u agresiji I genocide u BiH

IGK - Istina o zločinu u koncentracionom logoru smrti Omarska, istina o zločinima u 657 logora u BiH mora biti prihvaćena. Pravda za žrtve tih strašnih zločina mora biti zadovoljena. Istina o agresiji na RBiH i genocida nad njenim graÄ‘anima, prije svega Bošnjacima mora biti prihvaćena. Pravda za žrtve tih največih zločina poslije holokausta u Evropi mora biti zadovoljena. Istina i pravda nam treba ne u ime osvete, već u ime bolje budućnosti naše djece koja mora biti zasnovana na prihvaćenoj istini i pravdi.

Vijesti: