Naučna istraživanja

Denial of genocide is genocide, denying genocide must oppose such oppose genocide

Denial of genocide is genocide, denying genocide must oppose such oppose genocide

Sir Winston Churchill: “We shall fight them in the streets, we shall fight them in the fields and hills, we shall fight them in the schools and classrooms, we shall fight them in parliaments. We shall fight them in the halls of arts and science, and we shall prevail, we shall fight until justice is served and truth respected”.

Negiranje genocida je genocid, negiranju genocida se mora suprostaviti kao što se suprostavljamo genocidu

Sir Winston Churchill – « Mi ćemo se boriti  protiv njih na ulici, mi ćemo se boriti protiv njih na poljima i brežuljcima, mi ćemo se boriti protiv  njih u školama i učionicama, mi ćemo se boriti protiv njih u parlamentima. Mi ćemo se boriti protiv njih u dvoranama umjetnosti i znanosti, i mi ćemo preovladati, mi ćemo se boriti dok pravda ne bude zadovoljena i istina ne bude ispoštovana ».

Vijesti: