Naučna istraživanja

Istrazivacke podrske

Podrska prof. dr. akademika Ibrahima Kajana za profesora Emir Ramića

http://instituteforgenocide.org/?p=11007&lang=bs

Podrška Udruženja “Žena žrtva rata” za profesora Emir Ramića

http://instituteforgenocide.org/?p=11070&lang=bs

Podrška Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa za profesora Emir Ramića

http://instituteforgenocide.org/?p=11076

Pordršaka KBSA za profesora Emir Ramića

http://www.bosniak.org/bosanski/podrska-za-profesora-ramica/

Podrška Antidayton grupe za profesora Emir Ramića

http://antidayton.com/napad-na-dr-ramica-je-napad-na-istazivanje-genocida/

Podrška magistra Armina Custe za profesora Emir Ramića

http://instituteforgenocide.org/?p=11009&lang=bs

Vijesti: