Naučna istraživanja

Za one koji negiraju genocidnu namjeru za uništenje Bošnjaka. Citati iz Haškog tribunala

Za one koji negiraju genocidnu namjeru za uništenje Bošnjaka. Citati iz Haškog tribunala
1. Karadžić i Mandić, 13. oktobar 1991. godine
«Za dva-tri dana će Sarajeva nestati i biće 500 hiljada mrtvih.
Za mjesec dana će u Bosni i Hercegovini nestati Muslimana...»
2. Mladić, 12. maja 1992. godine:
«Prema tome mi ne možemo očistiti niti možemo imati rešeto da prosijemo samo da ostanu Srbi ili propadnu Srbi, a ostali da odu. Pa to je... to neće... ja ne znam kako
će gospodin Krajišnik i gospodin Karadžić objasniti svijetu. To je, ljudi, genocid.»
3. 16. oktobar 1992. godine, Karadžić svom bratu:
«To bi značilo rat do njihovog uništenja... Prvo, nijedan od njihovih voÄ‘a ne bi preživio, svi bi bili ubijeni za tri ili četiri sata. Ne bi imali nikakvih izgleda da prežive.»
4. Karadžić, juli 1992. godine
«Ni Srbi ni Hrvati zajedno natalitetom ne mogu da kontrolišu prodor Islama u Evropu, jer za pet-šest godina bi u unitarnoj Bosni Muslimana bilo preko 51%. ...da je ovaj sukob podjaren da bi nestali Muslimani.»

For those who deny the genocidal intent to destroy the Bosniaks. Quotes from the Hague tribunal
1. Mladic, 12 May 1992
„We cannot... use a sieve to sift so that only Serbs...stay, or so that the Serbs fall through and the rest leave. I do not know how Mr. Krajisnik and Mr. Karadzic would exsplain that to the world. That would be genocide.“
2. Karadzic and Mladic , 13 October 1991
„In a just a couple of days Sarajevo will be gone and there will be five hundred thousand dead, in one month the Muslims will be annihilated in Bosnia.“
3. 16 October, 1991, Karadzic to his brother
„There will be a war until their obliteration... first of all, none of their leaders will live. They will all be killed in three or four hours. They won't stand a chance.“
4. Karadzic, July 1992
„...Neither the Serbs nor Croats birth rate calculated together can control the incursion of Islam into Europe, because in 5 to 6 years there would be 51% Muslims in unitary Bosnia... this conflict was instigated to make Muslims dissapear.“

Vijesti: