Naučna istraživanja

Kontinuitet paradrzavne tvorevine

U entitetu Republika Srpska zadržan je i održan kontinuitet političke i vojne vlasti paradržavne tvorevine Republike Srpske, od lokalne zajednice, entiteta i nivoa države. Dejtonski mirovni sporazum je nametnut žrtvi zločina genocida i kao takav on predstavlja kaznu za žrtve zločina genocida, a istovremeno je legalizovao srpska teritorijalna osvajanja i zločin genocida i time nagradio nosioce i izvršioce zločina genocida i imenovao ga entitetom Republika Srpska. Rezultati naučnih istraživanja indiciraju značajan utjecaj Dejtonskog mirovnog sporazuma na aktivnosti međunarodnih i nacionalnih sudova koji se bave krivičnim procesuiranjem zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Dejtonski mirovni sporazum je legalizovao srpska teritorijalna osvajanja i zločin genocida, a sudovi – međunarodni i nacionalni - svojim presudama dokazuju i potvrđuju legalitet i legitimitet odredbi međunarodno-političkog sporazuma - Dejtonskog mirovnog sporazuma o teritorijalno-političkoj podjeli Republike Bosne i Hercegovine na dva entiteta i legalizaciji paradržavne tvorevine Republike Srpske i legalizaciji zločina genocida. Najbolja ilustracija tvrdnji u prethodno navedenim iskazima je činjenica da navedeni sudovi potvrđuju samo djelimično rezultate relevantnih naučnih istraživanja o izvršenom zločinu genocida nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, svodeći ga samo na jedan mikrolokalitet – na područje sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenica, jula 1995.

Vijesti: