Naučna istraživanja

Kao suverena i nezavisna država, Bosna i Hercegovina je jedino imala pravo na državni ustav usvojen u propisnoj zakonskoj proceduri

Kao suverena i nezavisna država, Bosna i Hercegovina je jedino imala pravo na državni ustav usvojen u propisnoj zakonskoj proceduri od strane njenih legitimnih organa. Takav primjer je Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji je, sa svojim izmjenama i dopunama, bio na snazi sve do donošenja Općeg okvirnog sporazuma. Naime, ukoliko su Ujedinjene nacije i međunarodna zajednica priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu i suverenu državu, ukoliko bi to podrazumijevalo da joj priznaju i pravo na donošenje vlastitog ustava, što predstavlja osnov nezavisnosti jedne države, jer ako jedna država nije u stanju donijeti i usvojiti svoj vlastiti ustav, onda se dovodi u pitanje i njeno postojanje. Umjesto toga, Bosni i Hercegovini je nametnut međunarodni ugovor (Dejtonski sporazum), kojim je poništen Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji je bio jedini ustav usvojen legitimnim putem od strane jedne suverene države. Bosni i Hercegovini je nametnut međunarodni sporazum kojim su legalizovane tvorevine i politika ostvarene agresijom i genocidom. Dakle, jedan od nedostataka Dejtonskog sporazuma kao međunarodnog ugovora je i u tome što je njegovim potpisivanjem u praksi napravljen presedan prema kojem se državni ustavi mogu stvarati agresijom i genocidom.
As a sovereign and independent state, Bosnia and Herzegovina was only entitled to state constitution adopted in a valid legal procedure by its legitimate bodies. Such an example is the Republic of Bosnia and Herzegovina Constitution, which with its amendments, was in effect until the adoption of the General Framework Agreement. Namely, if the United Nations and the international community recognized Bosnia and Herzegovina as an independent and sovereign state, and if it meant that they acknowledged that state’s right to adopt its own constitution, which is the basis for independence of a state, then if that state cannot adopt its own Constitution, the existence of that state is brought into question. Instead, an international agreement (Dayton Agreement) was imposed upon Bosnia and Herzegovina, which had annulled the Republic of Bosnia and Herzegovina Constitution, as the only Constitution adopted in a legal fashion by a sovereign state. An international agreement was imposed on Bosnia and Herzegovina, which legalized creations and politics accomplished by means of aggression and genocide. Therefore, one of deficiencies of the Dayton Agreement as an international agreement, is that the signing of the same constituted a precedent to the effect that state constitutions may be made by means of aggression and genocide.

/E. R./

Vijesti: