Naučna istraživanja

IGK na simpozijumu

Na simpoziju Bosansko liderstvo 2016 u Richmondu, VA u SAD Institut za istraživanje genocida Kanada je predstavio bitne naučnoistraživačke projekte.
Within the framework of the Symposium Bosnian leadership in 2016 in Richmond, VA in the US Institute for Research of Genocide Canada presented relevant scientific and research projects

Vijesti: