Naučna istraživanja

Bez slobodne bosanskohercegovačke države i društva evroatlanske integracije su iluzija

Bez  slobodne bosanskohercegovačke države i društva  evroatlanske integracije su iluzija

Bosanskohercegovačk društvo i država  neće biti slobodni dok se ne pobjede kontinuirane, negativne agresijske politike prema BiH. Ako BiH uÄ‘e u evroatlanske integracije kao neslobodno društvo i država agresijske politike će brzo dovršti u agresiji započeti posao podjele BiH i poništavanje političkog subjektiviteta bošnjačkog naroda. Evroatlanska perspektiva se ne smije provesti dok se zabluda i greška nazvana RS ili HB otvoreno ne akceptira kao kobna gre[ka, dok se ne primjeni presuda Internacionalnog suda pravde. Razlog je jer snage koje su izvršile agresiju na BiH vide u RS i HB  svoj ratni plijen i ratnu pobjedu te na nju gledaju kao na novu srpsku i hrvatsku državu koja će omogućiti realizaciju vjekovnog srpskog i hrvatskog sna o ujedinjenju u jednu svesrpsku i svehrvatsku državu na račun podjele BiH. Zbog toga se i pobornici velikosrpske i velikohrvatske politike pod plaštom da imaju legalitet i legitimitet iskazan voljom birača trude da BiH ne postane slobodna država te da je kao neodrživ eksperiment meÄ‘unarodne zajednice treba pustiti da propadne, a bošnjački narod sa oduzetim političkim subjektivitetom satjera u mali tor. Samo pobjeda istine i pravde i institucionalizacija kulture pamćenja može vratiti slobodu bosanskohercegovačkom društvu i državi. Samo na tim osnovama vraćena sloboda može promjeniti karikaturu bosanskohercegovačke trenutne realnosti. U uslovima bosanskohercegovačke ne slobode intelektualci nemaju pravo na šutnju. Imaju pravo na edikativno djelovanje o značaju povratka slobode u BiH, ne u ime osvete, već u ime pobjede istine i pravde, u ime pobjede slobode govora nad govorom mržnje, u ime vraćanja Ideje Bosne i Bosanskog duha tamo gdje jedino pripadaju, u ime vračanja te nade ljudskom rodu, nade koja je prbo bila transformirana, pa zatim ponovo izbačena iz Evropske Unije.  
E./R./

 

Vijesti: