Naučna istraživanja

Ponižavanje žrtava silovanja, odnosno žrtava agresije i genocida je ravno zločinu, ravno prizivanju novih zločina, udar na istinu i pravdu.

Ponižavanje žrtava silovanja, odnosno žrtava agresije i genocida je ravno zločinu, ravno prizivanju novih zločina, udar na istinu i pravdu.
U nekim sudskim postupcima nakon Drugog svjetskog rata silovanje je bilo kvalificirano kao ratni zločin. Međunarodni sud za područje bivše Jugoslavije (MKTJ) je zaključio da se silovanje može tretirati i kažnjavati kao još teži zločin. Silovanja, prije svega Bošnjakinja, u BiH su predstavljala zločin protiv čovječnosti zato što su počinjena u okviru sistematskih napada na civile i zato što su imala karakteristike porobljavanja. Tako su seksualni zločini prvi put u historiji međunarodnog prava tretirani kao najozbiljniji zločini sami po sebi, a ne kao prateća pojava rata - navodi se u pismu navedenim organizacijama i zajednicama. Istovremeno MKTJ je pravno razjasnio što znači seksualno porobljavanje. Istaknuti su sljedeći elemente porobljavanja: činjenica da su Bošnjakinje bile zarobljene, da su morale činiti što god im se naredi uključujući kuhanje i čišćenje, da su srpski vojnici polagali isključiva prava na određene djevojke koje su im stalno bile na raspolaganju, da su vojnici uzimali novac kad bi ih davali drugim na silovanje, te da one nisu imale nikakvu kontrolu nad svojim životima. Podsjećamo Ivanovića i sve Ivanoviće da ponižavanje žrtava silovanja, odnosno žrtava agresije i genocida je ravno zločinu, ravno prizivanju novih zločina, udar na istinu i pravdu. Mi nastavljamo našu borbu za istinu o agresiji i genocidu u BiH i pravdu za žrtve tih zločina, ne u ime osvete već u ime bolje budućnosti kako BiH, tako i čovjeka i civilizacije uopšte. Sastavni dio naše borbe je i borba protiv onih koji negiraju najveće zločine poslije holokausta u Evropi i borba protiv onih koji ponižavaju žrtve tih zločina

Vijesti: