Naučna istraživanja

Jedan od najistaknutijih boraca za istinu i pravdu u svijetu, Dr Waqar Azmi OBE

Jedan od najistaknutijih boraca za istinu i pravdu u svijetu, Dr Waqar Azmi OBE, osnivač i predsjednik organizacije "Remembering Srebrenica" iz Velike Britanije je postao član Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida, Kanada. Prilikom nedavne posjete Torontu, Kanada, Dr Waqar Azmi je primio članove Instituta za istraživanje genoida, Kanada. Ocjenio je veoma važnim rad Instituta za istraživanje genocida Kanada i ponudio saradnju izmeÄ‘u Instituta za istraživanje genocida Kanada i organizacije "Remebering Srebrenica".
One of the most prominent fighters for truth and justice in the world, Dr Waqar Azmi OBE, the founder and chairman of "Remembering Srebrenica" has become a member of the International Expert Team of the Institute for Research of Genocide Canada. During a recent visit to Toronto, Canada Dr Waqar Azmi has received the members of the Institute for Research genocide, Canada. He assessed the very important work of the Institute for Research of Genocide Canada and offered cooperation between the Institute for Research of Genocide Canada and "Remembering Srebrenica"
Dr. Waqar Azmi OBE, osnivač i predsjednik organizacije Remembering Srebrenica, EU ambasador za intrekulturalne dijaloge, te savjetnik ministra vanjskih polova Velike Britanije. RoÄ‘en u Indiji, u provinciji Uttar Pradesh 1970. godine, 13 godina kasnije sa svojom porodicom se preselio u Veliku Britaniju. Bez elementarnog znanja engleskog jezika, odmah shvatio da je jedini put i šansa da uspije u ovoj zemlji obrazovanje. Tokom 1993. godine završio  je fakultet političkih i socijalnih nauka i njegova struka je odredila njegov životni put koji je vezan za prava čovjeka i politiku. Potom 2001. godine postaje izvršni direktor svjetski poznate konsultantske firme TMP Worldwide, a uz to odlučio je da se dodatno angažuje na promovisanju dobrih relacija meÄ‘u različitim narodima i osnova  "British Federation of Racial Equality Councils". TakoÄ‘er, u to vrijeme bio je uključen u komisiju "Oldham Riots Inquiry" koja je bila formirana da istraži zašto je došlo do sukoba izmeÄ‘u suprotstavljenih gangova koje su sa jedne strane činili bijelci a sa druge Azijati. Za savjetnika ministra vanjskih poslova Velike Britanije po pitanjima relacija meÄ‘u graÄ‘anima postavljen je 2004. godine, a najveće priznanje i prestižnu titulu OBE ("Order of the British Empire") za svoj rad dobio je prošle godine. Charity organizaciju Remembering Srebrenica osnovao je 2013. godine i ona ima za cilj da podsjeća na genocid u Srebrenici i na to da bude dostojanstveno obilježen u čitavom svijetu.
"Genocid u Srebrenici bio je najgore zvjerstvo koje je u Evropi počinjeno od Drugog svjetskog rata. Svijet je dopustio pad Srebrenice, to potvrÄ‘uju i riječi bivšeg generalnog sekretara UN-a Kofija Annana koji je rekao: "Nizom grešaka, slabom procjenom i nemogućnosti da prepoznamo obim zla sa kojim smo bili suočeni, mi smo propustili da odradimo naš dio posla da spasimo ljude Srebrenice od srpske kampanje masovnog ubijanja. Srebrenica treba biti podsjetnik šta se dogodi kada dozvolimo da mržnja prevlada naš ponos.
Svako ubistvo koje se temelji na bazi mržnje i netrpeljivosti je ogromno zlo, mi ne smijemo dozvoliti nikome da se osjeća superiorno, da misli da su druge kulture, religije ili etnički identiteti inferiorni i da zbog toga nemaju jednako pravo na život. Ova vrsta rasističke ideologije mora biti eliminirana. Moramo osigurati da svjetski lideri budu odgovorni, potom da svojim riječima i akcijama ne rasplamsavaju mržnju meÄ‘u ljudima i budu uzrok podjela meÄ‘u narodima. Zato uvijek moramo biti na oprezu i educirati sebe i našu djecu da poštuju druge jer želimo da na taj način poštuju sebe. Odrastao sam sa potresnim scenama rata u Bosni i Hercegovini, putem TV ekrana gledao sam kako se komšija okreće protiv susjeda, prijatelj protiv prijatelja, nacija protiv nacije. Nikada neću zaboraviti koncentracioni kamp Omarska, potom da se pred našim očima odvijalo etničko čišÄ‡enje, sistematsko masovno silovanje žena i djevojaka, jednom riječju genocid. To me podstaklo da napustim posao profesora na univerzitetu u Sauthamptonu i posvetim moj život borbi protiv rasne nejednakosti. To je vjerovatno bio najmračniji dio našeg života i mi smo dužni žrtvama, da iz njihovog stradanja naučimo lekciju iz Srebrenice: da zlo mržnja, rasizam i netrepleljivost moraju biti suočeni ako želimo da napravimo bolje i sigurnije druÄ‘tvo za sve ljude". Dr. Waqar Azmi OBE
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: