Naučna istraživanja

Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje Kongres Bošnjaka svijeta

Stradanje materjalne i biološke osnove bošnjačkog naroda je neosporna činjenica. Gubici Bošnjaka samo tokom zadnje agresije i genocida su 10% populacije, polovina preostalog stanovništva je protjerana iz vlastite zemlje diljem svijeta, a ostatak se nalazi na četvrtini teritorije BiH. Veliki dijelovi bošnjačkog naroda, od kojih je Sandžak najveća grupacija su u nezavidnom političkom, ekonomskom i kulturnom položaju i okruženju, bez mogučnosti neposredne povezanosti s maticom. Razorenost bošnjačkih materjalnih u kulturnih  dobara je ogromna. Preduvjet za biološki, ekonomski i teritorijalni oporavak Bošnjaka jeste jačanje njihove svijesti i duha. Unutar bošnjačkog naroda nema intelektualne snage koja bi odredila osnovna načela bošnjačke opstojnosti, strategiju nacionalnog razvoja na bazi realne analize nacionalnog stanja. Razlog za to je nedostatak političkog prostora za razvoj  kulture tolerancije i dijaloga unutar kojih neslaganja ideja neznaće lična neslaganja. Bošnjacima treba uvezanost na principu jednakih mogučnosti za sve. Rastući broj Bošnjaka u dijaspori prati i rast njihovih nacionalnih, patriotskih i vjerskih potreba i zahtjeva. Potrebe za odbranom i jačanjem svih komponenti bošnjačkog bića i svih pozitivnih vrijednosti multidimenzionalnog bh društva i države u dijaspori je izazov  na koji KBSA odgovara otvaranjem procesa za formiranje Kongresa Bošnjaka svijeta{KBS}.

Imajući to u vidu Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike je na 7. Skupštini održanoj 28. 05. 2006. godine u Chicagu je usvojio:

Rezoluciju o otvaranju procesa za formiranje  Kongres Bošnjaka svijeta

 

Kongres Bošnjaka svijeta {KBS} kao međunarodna neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati Bošnjake i bošnjačke organizacije i zajednice  izvan BiH i tako stvarati uvjete njihovoga uspješnijeg djelovanja za  interese Bošnjaka. KBS djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike bošnjačke baštine, historije, kulture, tradicije, jezika i duhovnosti u velikoj porodici naroda svijeta KBS djeluje prema svome statutu, dobrovoljnog  je karaktera, a povezane organizacije, zajednice i pojedinci  rade zajednički ono o čemu se dogovore, dok u ostalim djelatnostima svaka organizacija ostaje potpuno samostalna i djeluje prema vlastitim načelima. Bošnjački kongresi pojedinih država djeluju prema vlastitim potrebama i mogučnostima. Na zajedničkom planu, između ostalog, KBS  čini sljedeče:

- podstiće i njeguje nacionalni, vjerski i patriotski identitet, nasljeđe, kulturu, tradiciju i jezik kod Bošnjaka u dijaspori,

- informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim ciljevima bošnjačkog naroda, njegovoj historiji, kulturi, tradiciji, običajima, duhovnosti  i radi na prezentaciji stvarnih nacionalnih i duhovnih vrijednosti Bošnjaka u svijetu,

- informiše svijetsku javnost i političke lidere u svijetu o pravim interesima i ciljevima Bošnjaka u državama regije gdje žive.

Na svim kontinentima i u svim državama svijeta gdje žive u imalo večem broju Bošnjaci, organizuje se  i djeluje KBS.

Kao priznata međurodna organizacija, KBS će stjeći pravo na status savjetodavnog promatraća pri UN.

KBS će se profilirati kao jedinstvena bošnjačka organizacija Bošnjaka i na svjetskoj razini je autentični bošnjački glas.

Putem "radnih punktova" KBS-a diljem svijeta (osoba, adresa, telefon, faks,  i e-mail), KBS će imati saradnju sa vladinim i nevladinim organizacijama u državama u kojima žive Bošnjaci.

KBS će inicirati da se čuje glas iz bošnjačke dijaspore u parlamentarnim skupštinama u matici. U tom svom ostvaranju KBS će pokrenuti inicijativu za  imenovanje svojih predstavnika u parlamentarnim skupštinama u državama u kojima Bošnjaci žive i nastupa  predsjednika KBS-a u njima. Radiće se i na dobivanju mjesta u Parlamentarnoj skupštini BiH iz redova Bošnjaka izvan domovine.

KBS će posebnu pažnju posvetiti lobiranju bošnjačkih biznisa u dijaspori za investiranje u domovini. Istovrmeno će raditi i na lobiranju za investiranje stranog kapitala u domovinu.

KBS će raditi sa  najvišim razinama vlasti u domovini po pitanju realizacije inicijative o zaduženju ministra i uspostavi Ministarstva povratka i dijaspore.

KBS će ustanoviti Studentski fond KBS-a iz kojega će se  školovati  studenati u domovini.

Ustanovice   i mehanizam "sestrinskih zemalja" prema kojemu će se Bošnjaci iz bogatijih zemalja povezivati i  pomagati  one iz siromašnih zemalja tako da nitko zbog financijske nemoći neće ostati izvan bošnjačkog zajedništva.

KBS će raditi na  "Adresaru bošnjačkih organizacija i zajednica  u svijetu", kojeg do sada nismo imali. Time se pokreće i izdavačka djelatnost KBS-a.

Iako je KBS organizacija zajednica, pojedinci se mogu i bez članstva u zajednicama direktno uključiti u djelovanje KBS-a kao KBS-prijatelji, KBS-mecene i KBS-pokrovitelji.

KBS će izdavati vlastite novine. Za međusobne opšte komunikacije i pračenja hronike bošnjačkih zbivanja izvan domovine, svakodnevno će se povezivati putem Interneta, jer je to u ovim vremenima za lobiranje i public relations najsolidnija osnova.

KBS-i pojedinih zemalja će imati dužnost da svake godine u svojoj zemlji organiziraju  promocije najznačajnijih kulturnih, naučnih i umjetničkih stvaraoca bošnjačkog prijekla.

KBS-i pojedinih zemalja će pratiti i predlagati za bh državna visoka priznanja strance nedvojbeno zaslužne za promicanje bošnjačkih i bh interesa,  kao i Bošnjake koji su se dugi niz godina na poseban način isticali u patriotskom radu.

KBS će postaviti web page stranicu na Internetu, zajedno s nacionalnim kongresima Sjeverne Amerike, Australija i Evrope.

KBS će uraditi vlastita normativna akta na osnovu kojih će se registrovati u državi sjedišta i državi gdje djeluje. KBS će imato svoje zakonodavne i izvršne organe, svoj logo, zastavu i grb. KBS će se finansirati iz članarina i donacija.

Vijesti: