Naučna istraživanja

Povodom prijema u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti

Povodom prijema u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti

Prijem u Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti je veliki dogaÄ‘aj za mene, a prijem novih 14 članova je velik dogaÄ‘aj i za nauku i kulturu u Bosni i Hercegovini. Prvi sastav Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti je okupljao entuzijaste koji su zapoćeli rad Akademije, a sada su izabrani članovi po uzusima koji vladaju u svjetskim akademijama koji trebaju razviti Akademiju kao stvarnu, prepoznatljivu akademsku instituciju.

Osnivanjem Akademije realizira se težnja Bošnjaka da dobiju važan stup opstanka, očuvanja identiteta i afirmacije svojih vrijednosti i identiteta upotrebom nauke. Akademija treba afirmisati bošnjački identitet, koji je bošnjačkom narodu bio oduziman. Bošnjaci su bili definirani kao vjerska grupa, etnička zajednica, ne­opredijeljeni, u predvorju. Osim genocida u Srebrenici nad Bošnjacima je izvršen i duhovni genocid, pa su bili bez imena i jezika.

U uslovima kada se država Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici i kada treba definisati budućnost kako države, tako i  Bošnjaka kao najmnogobrojnijeg bosanskohercegovačkog naroda, Akademija je prijeko potrebna kako bi dala konkretne odgovore na izazove bosanskohercegovačke i bošnjačke budućnosti. Ulaskom u ovu akademsku instituciju želim dati svoj doprinos kako boljem i bržem razvoju institucije, tako i večoj ulozi nauke u kreiranju bolje budućnosti kako države Bosne i Hercegovine, tako i Bošnjaka. Posebno bogastvo Akademije je u primanju novih članova iz dijaspore, čime se uvezuju naučni kapaciteti matice i dijaspore na očuvanju i afirmaciji države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka.  

Akademija treba ponuditi program nacionalnog razvoja Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine. Bošnjaci imaju pravo da budu istinski jednakopravan narod na prostoru Bosne i Hercegovine. Akademija će jačati iz godinu u godinu ne rušeći prava drugih naroda. I na kraju do sada su uglavnom historiju Bosne i Hercegovine i Bošnjaka pisali drugi. Vrijeme je da Bošnjaci napišu svoju historiju, a historija Bošnjaka je i historija Bosne i Hercegovine.

Emir Ramić

Vijesti: