Naučna istraživanja

PAŽNJA AKCIJA: Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost”


PAŽNJA AKCIJA: Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost”

Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis
http://instituteforgenocide.org/?p=13340&lang=bs
Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u Atlanti
http://instituteforgenocide.org/?p=13261&lang=bs
Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u ÄŒikago
http://instituteforgenocide.org/?p=13240&lang=bs
Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Des Moines
http://instituteforgenocide.org/?p=13244&lang=bs
Projekat “Kultura sjećanja na genocid u BiH – temelj za bolju budućnost” u St. Louis u Ričmond
http://instituteforgenocide.org/?p=13247&lang=bs

Vijesti: