Naučna istraživanja

Administrativno-teritorijalne jedinice u sastavu suverene, nezavisne i nedjeljive države Bosne i Hercegovine nemaju status subjekata u međunarodnim odnosima

Administrativno-teritorijalne jedinice u sastavu suverene, nezavisne i nedjeljive države Bosne i Hercegovine nemaju status subjekata u meÄ‘unarodnim odnosima i zbog toga je krajnje nedobrosusjedski potez Republike Hrvatske koja pokušava urušiti suverenitet države Bosne i Hercegovine potpisujući Protokol o saradnji na realizaciji projekta “Snabdijevanje prirodnim gasom krajnjeg kupca – Rafinerije nafte Brod“ s manjim bh. entitetom RS.
Pozivamo nadležne organe vlasti u Hrvatskoj da ne krše Deklaraciju o načelima meÄ‘unarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnji izmeÄ‘u država, a koja je u skladu sa Poveljom UN-a. Ona, izmeÄ‘u ostalog, sadrži načela općeg meÄ‘unarodnog prava, koja obavezuju sve države svijeta, uključujući i Hrvatsku i BiH. Jedno od najvažnijih načela u ovoj Deklaraciji je načelo suverene jednakosti država  i načelo pravne jednakosti svih država. Sve su suverene države pravno jednake. Pravna jednakost država članica UN-a proizilazi iz svojstva države da je suverena i da je subjekt meÄ‘unarodnog prava.
Zbog ovakvog nedobronamjernog i ignorantskog odnosa organa vlasti Hrvatske prema državi BiH javnost u našoj zemlji, kao i u inozemstvu, ima pravo i obavezu da traži istinu o svim detaljima i obećanjima predsjednice Republike Hrvatske prema predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu prilikom njene nedavne posjete Rusiji. Javnost mora znati koja su politička, ekonomska i druga obećanja data ruskim partnerima od strane predsjednice Grabar- Kitarović.
Riječ je o grubom nelegalnom postupanju Republike Hrvatske, jer bh. entiteti mogu sklapati sporazume s državama i meÄ‘unarodnim organizacijama samo uz pristanak najvišeg organa zakonodavne vlasti, odnosno Parlamentarne skupštine BiH. Ovdje nema pristanka Parlamentarne skupštine BiH. Zato je zaključeni ugovor potpuno ništavan ugovor i on ne može proizvoditi pravne efekte jer nema saglasnosti Parlamentarne skupštine BiH.
Ukoliko u najkraćem roku organi Republike Hrvatske ne povuku ovakav antiustavni sporazum s bh. entitetom RS treba razmisliti i o održavanju posebnih sjednica Parlamenta BiH i Predsjedništva BiH, kao i o uključenju visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu.

Vijesti: