Naučna istraživanja

Historija BiH i Bošnjaka utemeljena na nauci

Historija BiH i Bošnjaka utemeljena na nauci


BiH prošlost je falsifikovana. Historija često služi politici, a ne nauci.

Ko smo mi Bošnjaci? Mi smo trebali svi biti Slaveni.

BiH je dio Evrope koja je zadnjih 30 hiljada godina stalno bila u postupku u kojem su civilizacije dolazile, prolazile, miješale se, ostavljale svoje tragove. 

Postoji par bitnih historijskih momenata koji su oblikovali genetičku strukturu BH populacije onakva kakva jeste danas. Javnosti često pogrešno misle da ove rezultate dobijamo analizirajući arheološke kosti naših predaka. Ovo na čemu se zasnivaju ova istraživanja jesu genetečke analize uzoraka sadašnjih stanovnika BiH.

Genetička ispitivanja pletu priču o migracionim tokovima savremenoga čovjeka sa kontinenta svoga nastanka Afrike, ka Evrope i Aziji, preko Evroazije, ili Balkana, pa od Azije do Sjeverne i Juzne Amerike i Australije.

BH genetička struktura je nastala najviše pod uticajem zadnjeg ledenog doba koje je stvorilo bazen za preživljavanje ljudi, ili usljed migracija iz pravca današnje Ukrajine ili pak dolaskom neolitskih farmera sa Bliskoga istoka, preko juga Balkana.

Vrlo je važno za sve narode da uvide stvarnu istinu o svom porijeklu i u kakvoj zabludi mnogi žive.

Dosadašnja teorija da vodimo porijeklo od južnih Slavena nije istinita. 70-75% ustvari vode porijeklo od pra-stanovnika Balkana. Sam ovaj podatak piše kompletnu novu historiju što se do sada vješto falsifikovala od strane Srba/Hrvata nacionalista.

Podatak da 70-75% stanovnika BiH nisu Slaveni znaći ujedno da večina današnjih Srba i Hrvata uopšte nisu genetski Srbi/Hrvati nego pra-stanovnici Balkana koji su "prodali naciju" i postali Srbi/Hrvati.

Analiza pokazuje da "najčišÄ‡u krv" na Balkanu posjeduju Bosanci i Hercegovci. Šta više sa sigurnošÄ‡u, na osnovu analize i historijskih podataka, mogu reći da Bosanski Hrvati i Srbi su lažna nacija i da su u 85%+ slučaju Bošnjaci katolici i Bošnjaci pravoslavci.

Analiza i historijske činjenice pokazuju da su Bošnjaci authotoni narod, čak vrlo vjerovatno i najstariji od danjasnja 3 naroda i da su srpski i hrvatski nacionalisti pocetkom 20 vijeka uspjeli ukinuti bošnjačku naciju a Bošnjake katolike i pravoslavce preobratiti u Srbe i Hrvate.

Genetička analiza pojašnjava razliku u izgledu i ponašanju Bošnjaka od Hrvata i Srba.

Sada se zna zašto do 20 vijeka niko u BiH ne spominje Hrvate/Srbe mada se govori o katolicima i pravoslavcima i postojanje crkvi te i križeva na stečcima. U BiH do 20 vijeka je postojala jedina autothona nacija. Bošnjaci podijeljeni prema religiji na jeretike(kasnije muslimani), katolici, pravoslavci te jevreji.

Par razlicitih novih genetičkih  analiza ruši višedecenijski mit o velikoj seobi Slavena u balkansku pustoš jer je slavenski gen malo izražen kod svih današnjih naroda na Balkanu, uključujući skromni procenat potomaka kod Srba (30 odsto), Hrvata (20 odsto) i Bošnjaka (15 odsto). Kad se sve sabere i oduzme Bosanci i Hercegovci su, u najvećoj mjeri, nasljednici Ilira (40 odsto), Germana (20 odsto) i Kelta (15 odsto), pa tek onda Slavena (10 odsto).

Prosto je nevjerovatno da dosta ljudi ignoriše genetsku analizu ili čak kao u nekim hrvatskim i srpskim medijima prosipaju gluposti o "hrvatskim" tj "srpskim" genima.

Iz analize se vidi da su historiju pisali "pobjednici" tj u ovom slučaju Srbija i Hrvatska. Bosanci nikako nisu mogli nastati tako što su Srbi prešli na Islam nego upravo obrnuto da su bosanski Srbi ustvari konvertovani Bošnjaci koji su uzeli pravoslavlje a kasnije u 20 vijeku i srbstvo kao etnicku pripadnost.

Bosanski Muslimani imaju totalno drukčiju krvnu sliku nego Srbi i Hrvati. Da su Bosanski muslimani bivči Srbi i Hrvati imali bi istu mješavinu genetskih grupa, a upravo je obrnuto.


Koliko će vremena proći dok narod ne skonta sve ovo i uvidi pravu istinu i svoje porijeklo pravo.

Vijesti: