Naučna istraživanja

IGK: Goran Sarić počinio je genocid nad Bošnjacima

IGK: Goran Sarić počinio je genocid nad Bošnjacima
Komandant Specijalne brigade policije i član komande štaba policijskih snaga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Goran Sarić u julu 1995. godine je počinio genocid. Pod njegovom komandom bili su pripadnici specijalnih jedinica iz policije Republike Srpske i specijalne jedinice iz Srbije, a komisija Vlade Republike Srpske za događaje koji su se dogodili u i oko Srebrenice utvrdila je da su bila tri odreda specijalna odreda iz Srbije "Kajman", "Plavi" i "Škorpioni". Iz odreda  "Kajman" i "Plavi"  još niko nije odgovarao za počinjene zločine. Postoje dokazi da su ove specijalne jedinice s drugim srpskim snagama u julu 1995. godine izvršile genocid nad Bošnjacima.
Izvještaj Komisije Vlade Republike Srpske o Srebrenici 2004. godine
Vlada Republike Srpske osnovala je Komisiju kao privremeno radno tijelo na sjednici 15. decembra 2003. Komisija je trebalo da djeluje na način transparentan za širu javnost, te da sa punim ovlašćenjima preduzima sve istražne i druge radnje u cilju utvrđivanja pune istine o događajima u i oko Srebrenice u vremenu od 10. do 19. jula 1995, a radi ostvarivanja trajnog mira i izgradnje povjerenja u Bosni i Hercegovini. U Odluci je Ministarstvu pravde Republike Srpske, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstvu odbrane Republike Srpske, OBS-u, Generalštabu Vojske Republike Srpske i Republičkom sekretarijatu za odnose sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu naloženo da u potpunosti podrže rad Komisije; u posebnom odjeljku Ministarstvo pravde Republike Srpske zaduženo je za organizovanje i izvršavanje administrativnih poslova, a MUP Republike Srpske, za obezbjeđenje sredstava logistike za potrebe rada Komisije. Mandat Komisije traje šest mjeseci od dana konstituisanja. Dana 25.12. 2003. Vlada Republike Srpske imenovala je članove Komisije: Marko Arsović, predsjednik, Milan Bogdanić, Milorad Ivošević, Đorđe Stojaković, Gojko Vukotić, Gordon Bejkon, Smail Čekić. Gordona Bejkona i Smaila Čekića nominovao je Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu (Bejkona kao predstavnika Međunarodne zajednice, a Čekića kao predstavnika zajednice žrtava i preživjelih zločina agresije i genocida). Ured Visokog predstavnika i Međunarodni krivični sud u Hagu dobili su status posmatrača.
Komisija je sa aktivnostima počela u februaru 2004. i ocijenila da se primarno mora baviti prikupljanjem saznanja o događajima od involviranih organa i pojedinaca u Republike Srpske. Dokumentacija na koju se Komisija mogla osloniti potiče iz institucija sistema Republike Srpske (Ministartsvo odbrane, GŠ VRS, komande Prvog i Petog korpusa VRS, nadležni odsjeci MO RS, MUP RS i nadležni CJB MUP RS). U sjedište Komisije dopremljena je i izvjesna dokumentacija Ministarstva odbrane FBiH. Dokumentacija kojom je Komisija raspolagala uglavnom potiče od institucija Republike Srpske, dijelom i od nekih institucija Federacije BiH.
Izvještaj Komisije koji je javno objavljen 2004. godine i koji je usvojen konsenzusom, što znači da su članovi Komisije iz Republike Srpske ostali pri stanovištu da je sve ono što je navedeno u Izvještaju bezrezervno istinito na osnovu brojnih relevantnih pokazatelja iz više izvora je dokazao sljedeće:
1. Postoje dokazi o učešću političkog, vojnog i policijskog rukovodstva Republike Srpske u planiranju i izvršenju zločina genocida u Srebrenici. Postoji naredba tadašnjeg političkog lidera Republike Srpske Radovana Karadžića za izvršenje genocida u Srebrenici.
2. Postoje dokazi o učešću Vojske Jugoslavije i MUP-a Republike Srbije u genocide u Srebrenici, te učešću dobrovoljaca iz Srbije, Grčke i Rusije. Na osnovu relevantne dokumentacije, utvrđeno je da su u tim događajima, pored MUP-a Republike Srpske, učestvovali i pripadnici dviju jedinica MUP-a Srbije, "Škorpioni" i druga pod kontrolom Vasilija Mijovića.
3. Brojno stanje jedinica Vojske Republike Srpske koje su u cijelosti ili djelimično učestvovale u genocidu u Srebrenici odnosno broj i identitet njihovih pripadnika je 22.952. U ovaj broj uključeni su naredbodavci i neposredni izvršioci, kao i strani državljani, uključujući i one koji su dobovoljno pristupili Vojsci Republike Srpske, te osobe za koje je, na osnovu materijala Komisije, podataka Ministarstva odbrane Republike Srpske i najnovije dokumentacije Drinskog korpusa, dobijene od Haškog tribunala, utvrđeno da su sada pripadnici Vojske Srbije i Crne Gore, a ranije Vojske Jugoslavije.
Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}

Vijesti: