Naučna istraživanja

Projekti Instituta za istraživanje genocida Kanada IGK u mjesecu aprilu, mjesecu borbe protiv genocida i negatora genocida u Kanadi


Projekti Instituta za istraživanje genocida Kanada IGK u mjesecu aprilu, mjesecu borbe protiv genocida i negatora genocida u Kanadi
1. Projekat: "Kultura pamćenja, temelj za bolju budućnost BiH". Do sada je projekat urađen u sljedećim gradovima: Seatlle, Denver, Toronto, New York, Phoenex - na Susretima Bošnjaka Sjeverne Amerike, St. Louis, Atlanta, Des Moines i Richmond.  
2. Projekat: "Rohinja muslimani moraju biti zaštićeni". Ovaj projekat radimo u saradnji sa nekoliko važnih kanadskih organizacija za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Organizovali smo krajem prošle godine veoma uspješnu panel diskusiju na univerzitetu u Torontu. Više pisama i peticiju smo poslali kanadskom parlamentu i premijeru i dobili odgovor iz ofisa premijera. 
3. Projekat prezentacije IGK na Konferenciji bh. dijaspore u SAD-u koja se održava krajem mjeseca u Seattle. 
4. Projekat predstavljanja genocida u BiH na panel diskusiji u Torontu, gdje će se o genocidu u BiH govoriti u okviru mjeseca aprila kao mjeseca borbe protiv genocida i negatora genocida u Kanadi. Genocid u BiH je posebnom odlukom kanadskog parlamenta određen za komemoraciju svakog aprila zajedno sa duga četiri največa genocida 20 stoljeća.
5. Projekat u vezi zajedničke akcije oko priznanja genocida nad Romima od strane kanadskog parlamenta.

Vijesti: