Naučna istraživanja

Velika uvreda za žrtve genocida u Srebrenici i BiH od strane holandskih vojnika pred 23. komemoraciju

Velika uvreda za žrtve genocida u Srebrenici i BiH od strane holandskih vojnika pred 23. komemoraciju
Parada pripadnika Holandskog bataljona tokom Dana holandskih veterana u Hagu, danas 30. juna 2018. godine je još jedna u nizu uvreda za žrtve genocida u Srebrenici. Deset dana prije 23. godišnjice od največeg zločina poslije holokausta u Evropi, genocida u Srebrenici, pripadnici Holandskog bataljona paradiraju u Hagu. Holandski bataljon je pravosnažnom sudskom presudom označen jednim od krivaca za genocid u Srebrenici. Paradiranje optuženih za genocid je nemoralno, nehumano, anticivilizacijsko djelo koje vrijeÄ‘a žrtve genocida, preživjele žrtve ali i sve ljude, žene, djecu dobrih namjera kojima je istina i pravda put življenja. Parada onih koji nisu zaštitili žrtve u UN-ovoj zaštićenoj zoni, Srebrenici, 1995. godine je dokaz kontinuiranog  projekta dehumanizacije žrtava sa konačnim ciljem izjednačavanja žrtve i zločinca prekrajanjem historijskih, sudskih i naučnih činjenica o agresiji i genocida na državu BiH. MeÄ‘unarodna zajednica posebno svjetske sile nisu adekvatno odgovorili na agresiju na suverenu, nezavisnu, meÄ‘unarodno priznatu državu RBiH. Zato će srebrenički genocid zauvijek progoniti čovjeka, civilizaciju, meÄ‘unarodnu zajednicu i posebno UN. Holandski bataljon je u vrijeme genocida nad Bošnjacima u okviru mirovnih snaga UN bio zaduženi za  Äuvanje mira u tzv. 'zaštićenoj zoni Srebrenica'. Holandski bataljon je bio dio UN-a i ništa nije učinio da bi spasio žrtve genocida. Prema istraživanjima svjetskih autoriteta članova Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada Holandski bataljon u okviru UN-a, nije spriječio genocid u Srebrenici. Holandski vojnici nisu zaštitili Bošnjake u tzv. "zaštićenoj zoni" kada su vojska i policija entiteta RS zauzela grad i ubile više od 8.000 Bošnjaka. Holandska vlada je zbog toga podnijela ostavku nakon genocida u Srebrenici. U ime žrtava i svjedoka genocida u RBiH tražimo od države Holandije zabranu paradiranja Holandskog bataljona.  Jer Holandija je odgovorna za zločin genocida koji su počinile srpske vojne i policijske snage, koje su presudom Internacionalnog suda pravde osuÄ‘ene za genocid u Srebrenici. Vojnici koji su zaduženi za mir dopuštaju genocid. Ako se zabrani paradiranje odgovornih za genocid, onda se šalje snažna poruka budućim mirovnim snagama da će odgovarati u slučaju pasivnog odnosa prema agresivno genocidnim kršiteljima mira, bezbjednosti, ljudskog života i dostojanstva.
Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: