Naučna istraživanja

Povodom 30. augusta, Međunarodnog dana nestalih osoba

Povodom 30. augusta, Međunarodnog dana nestalih osoba, datuma koji su Ujedinjene nacije proglasile sa ciljem podizanja svijesti i skretanja pažnje javnosti na bolne procese kroz koje prolaze porodice nestalih osoba.
Pitanje nestalih osoba je najznačajnije pitanje ljudskih prava i sloboda. Ukupni broj osoba koje se još vode kao nestale u BiH je   7.191,  što jasno govori o razmjerama zločina agresije i genocida u BiH. Svaki deseti nestali u BiH je iz Prijedora, što jasno govori o razmjerama genocida u Prijedoru. Povodom Dana nestalih osoba, Institut za istraživanje genocida, Kanada se sjeća svih osoba koje se smatraju nestalima bez obzira da li su nestali kao posljedica genocida, agresije, oružanih sukoba, zločina protiv čovječnosti ili kršenja ljudskih prava, a čije su nam sudbine i mjesta ukopa nepoznati. TakoÄ‘e iskazujemo podršku porodicama koje još uvijek nisu ostvarile svoje temeljno ljudsko pravo, saznale istinu o sudbini svojih najmilijih. MeÄ‘unarodni dan nestalih prilika je za iskazivanje solidarnosti i suosjećanja sa hiljadama onih koji još uvijek traže svoje članove porodice, ali je i poziv onima koji imaju bilo kakva saznanja o sudbini bar jedne nestale osobe, da barem jednoj porodici omoguće mir i spokoj.
Istovremeno još jednom pozivamo na veču ozbiljnost bosanskohercegovačkog i internacionalnog političkog faktora u procesu rješavnja ovog najvažnijeg pitanja ljudskih prava i sloboda. Porodice nestalih traže potpunu istinu o zločinima i potpunu pravdu za žrtve zločina. Pozivamo sve one koji još uvijek tragaju za svojim nestalim članovima da nastave vršiti pritisak na politički establišment BiH i svijetske vlade.
Na ovaj dan želimo podsjetiti da nadležne institucije u BiH ne čine dovoljno da se ovo pitanje konačno riješi. Pred BiH je ključni izazov pronalaska svih nestalih osoba budući da je sve manje relevantnih informacija o njihovom nestanku. Drugi izazov je procesuiranje nalogodovaca i izvršilaca ratnih zločina koji, sasvim je sigurno, imaju informacije o nestalim osobama. Pozivamo i apelujemo na one koji imaju pouzdanu informaciju o lokaciji potencijalnih grobnica da se jave Institutu za nestale osobe.
Na kraju još jednom istićemo činjenicu da istina o agresiji na RBiH i istina o genocidu nad njenim graÄ‘nima, te potpuna pravda za žrtve tih zločina je najsnažniji poticaj u procesu uspostavljanja povjerenja i izgradnji demokratskog društva u BiH, regionu i Evropi.
Institut za istraživanje genocida, Kanada

Vijesti: