Naučna istraživanja

IGK - IGC

We are determined in enduring in our goals, and those are: truth, justice and responsibility for the victims of Bosnia Genocide!
Mi želimo i moramo istrajati u svojim ciljevima, a to su istina, pravda i odgovornost za žrtve bosanskog genocida.

Vijesti: