Naučna istraživanja

Nema mjesta negatorima genocida u Srebrenici i BiH u Kanadi

Nema mjesta negatorima genocida u Srebrenici i BiH u Kanadi. Potpisom na peticiju otvorite vrata istini i pravdi

Krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi - Peticija Kanadskog parlamenta e-1837
Kanadska borba protiv negatora genocida u Srebrenici se nastavlja
Svim graÄ‘anima i gra]ankama  Kanade prijateljima istine o genocidu Srebrenici i pravde za žrtve tog zločina
Imajući u vidu pravne odredbe i iz poštovanja za sećanje na žrtve, trebalo bi da bude nezakonito poricanje genocida u Srebrenici. Uprkos meÄ‘unarodnim pravnim presudama, kao i komemoracijama u Kanadi i širom svijeta, postoje i oni koji i dalje negiraju genocid u Srebrenici, čime ponižavaju  Å¾rtve, nanoseći bol i patnju preživjelim žrtvama genocidom i ohrabruju negatore genocida. Pozivamo Vladu Kanade da djelo poricanja genocida u Srebrenici utvrdi kao okrutno, nečovječno i nezakonito i donose zakon kojim se zabranjuje poricanje genocida u Srebrenici. Donošenjem zakona o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, Kanada bi dala veliki doprinos istini i pravdi i tako učinila veliki korak u kažnjavanju negatora genocda kao najbolja prevencija u borbi protiv genocida u svjetu.
Poslije jednoglasnog usvajanja dvije rezolucije u Kanadskom parlamentu o genocidu u Srebrenici, puštanja u parlamentarnu proceduru zakona -  Bill C – 533, koji tretira žrtve genocida u BiH koji žive u Kanadi i čije prvo čitanje je prošlo Parlament, postavljanja stalne izložbene postavke o genocidu u Srebrenici u Kanadskom muzeju za ljudska prava, otkrivanju prvog spomen obilježja u dijaspori žrtvama genocida u Srebrenici u Windsoru, odluke Kanadske vlade o obilježavanju 31. maja Svijetskog dana bijelih traka, podjele Cvijeta Srebrenice svim članovima Kanadskog parlamenta, izučavanja genocida u Srebrenici u kanadskim školama, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK}  obavještava sve graÄ‘ane BiH koji žive u Kanadi, prijatelje istine i pravde, da je u Kanadskom parlamentu je pokrenuta procedura za krivično sankcionisanje negatora genocida u Srebrenici u Kanadi putem peticije broj e-1837 na službenoj stranici Parlamenta Kanade, u engleskoj i francuskoj verziji. Riječ je o inicijativi akademika Emira Ramića, direktora IGK koji je peticiju podnio u ime IGK i u ime svih prijatelja istine o genocidu u BiH i pravde za žrtve tog zločina u Kanadi.
Imajući u vidu da postiji pravni osnov za peticiju - pravosnažne sudske odluke internacionalnih sudova, te posebno dvije rezolucije Kanadskog parlamenta, Parlament je prihvatio peticiju i objavio istu na svojoj službenoj stranici. U vremenu kada se negacija genocida u Srebrenici postavlja kao prioritet udružene antibosanske koalicije, kada se genocid u Srebrenici posebno negira u Kanadi - naša borba protiv negatora genocida u Kanadi traje više od deset godina, veoma je važno da svi uzmemo učešÄ‡a u realizaciji peticije. Za početak je potrebno peticiju potpisati. Realizacijom peticije Kanada će biti prva zemlja u svijetu koja će odlukom Vlade sankcionisati negatore genocida u Srebrenici. Peticija se potpisuje u narednih 120 dana, do 10. 01. 2019. Peticija mora imati najmanje 500 potpisnika.
Sponzor peticije je član Kanadskog parlamenta Brian Masse. Poslije navedenog datuma Brian Masse će pročitati peticiju u Parlamentu koji peticiju šalje ministru vanjskih poslova Kanade odnosno Vladi koja u skladu sa kanadskim propisima zauzima stav svojom odlukom. Ministrica vanjskih poslova Kanade je veliki prijatelj BiH i na osnovu njenih saopcenja i odgovora na naša saopćenja ubjeÄ‘eni smo da ćemo imati pozitivnu odluku.

Vijesti: