Naučna istraživanja

Povodom 24. oktobra, Dana UN – Pod zastavom UN se desio genocid u BiH

Povodom 24. oktobra, Dana UN – Pod zastavom UN se desio genocid u BiH
U vrijeme planiranja, pripremanja i izvođenja agresije na RBiH i zločina genocida u potpunosti su suspendovana i ignorisana temeljna načela međunarodnog javnog prava (zabrana i otpor svakoj agresiji, sprečavanje zločina genocida, osuda prisvajanja tuđih teritorija, garancija teritorijalnog i državnopravnog integriteta države i drugih načela, izraženih u Povelji UN-a i Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida). Jednoj međunarodno priznatoj, nezavisnoj i suverenoj državi i članici UN faktički je oduzeto pravo da brani teritorijalni integritet i sigurnost svojih građana od agresije i zločina genocida, a što je zagarantovano Poveljom UN.
http://instituteforgenocide.org/?p=12060&lang=bs&fbclid=IwAR3qK7AA0y-iHcbxBa7wDC-hzxfT51jntlhpkEq5847KmorwxAosqRdCiqg
On the occasion of 24 October, The UN Day – Under the UN flag was genocide in B&H
At the time of planning, preparation, and execution of the aggression against the RB&H and the crime of genocide, fundamental principles of international public law (prohibition and resistance to any aggression, prevention of crime of genocide, conviction of conquering territory of another state, guarantee of territorial and the integrity of a state, and other principles as expressed in UN Charter and Convention on prevention and punishment of crime of genocide) were completely suspended and ignored. An internationally recognized, independent, and sovereign state and UN member state was practically deprived of any right to defend its territorial integrity and safety of its citizens from the aggression and the crime of genocide, which is guaranteed in the UN Charter. 
http://instituteforgenocide.org/?p=12060&lang=bs&fbclid=IwAR3qK7AA0y-iHcbxBa7wDC-hzxfT51jntlhpkEq5847KmorwxAosqRdCiqg

Vijesti: