Naučna istraživanja

Presudom svjetskog suda potvrđeno je da je država Bosna i Hercegovina bila žrtva agresije

 Presudom svjetskog suda potvrÄ‘eno je da je država Bosna i Hercegovina bila žrtva agresije, da je djelovanje paradržavnih tvorevina predstavljalo pobunu protiv legalnih i legitimnih organa Republike Bosne i Hercegovine, te da su u ostvarivanju takvih ciljeva počinjeni brojni i gnusni zločini protiv civilnog stanovništva, mahom Bošnjaka. Sud Ujedinjenih nacija još jednom je sudski verificirao da su Bošnjaci bili najveća žrtva agresije. Cilj udruženog zločinačkog poduhvata  je bio da se politički i vojno potčine, trajno uklone i etnički očiste Bošnjaci iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni paradržavom Herceg-Bosnom, te da se ta područja pripoje državi Hrvatskoj, ili da se proglase državom unutar Bosne i Hercegovine (po uzoru na entitet Republiku Srpsku). Posebno je važno što je Haški tribunal presudio da je sukob Hrvatskog Vijeća Odbrane i Armije Republike Bosne i Hercegovine bio meÄ‘udržavni sukob – agresija na meÄ‘unarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, te da su šestorica visokih funkcionera nekadašnje takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosne i članovi državnog i vojnog vrha Hrvatske bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata. Tadašnji predsjednik Hrvatske Franjo TuÄ‘man i predsjednik Herceg-Bosne Mate Boban odlučili su da je za uspostavljanje zločinačke tvorevine Herceg-Bosne neophodno promijeniti nacionalni sastav stanovništva. Zato su zločini nad bošnjačkim stanovništvom bili dio udruženog zločinačkog poduhvata. Ova konačna presuda je važan korak ka istini o agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovini. Istovremeno ova presuda je važna i za istinu o zločinima nad graÄ‘anima Bosne i Hercegovine, posebno Bošnjacima. Na kraju presuda je doprinos pravdi za žrtve zločina agresije na Bosnu i Hercegovini i zločina nad njenim graÄ‘anima, posebno Bošnjacima. Pozivamo sve prijatelje istine i pravde da se distanciraju od TuÄ‘manove politike i zločinačke paradržavne tvorevine Herceg Bosne i ideje Velike Hrvatske i na taj način daju doprinos izgradnje bolje zajedničke budućnosti slobodne, demokratske, nezavisne, suverene države Bosne i Hercegovine.
IGK/IGC

Vijesti: