Naučna istraživanja

Ni mnogo veći udari na državu BiH nisu uspjeli uništiti hiljadugodišnju bosanskohercegovačku državnu tradiciju

Ni mnogo veći udari na državu BiH nisu uspjeli uništiti hiljadugodišnju bosanskohercegovačku državnu tradiciju. Ovaj hrvatski udar na državu BiH, odnosno njenu diplomatiju je samo dokaz kontinuiteta uzaludnih velikohrvatskih pretenzija na BiH. Da su Hrvati htjeli izabrati ÄŒovića, izišli bi na izbore, ali nisu htjeli, nisu izabrali ÄŒovića.  Komšić je izabran legalno i legitimno. On u Predsjedništvu BiH ne predstavlja samo Hrvate, već prije svega državu BiH. Što se tiće ambasadora Haris Hrle on je jedan od rijetkih državotvornih diplomata koji nije predstavljao političku opciju, etnitet ili lični interes, već državu BiH, njene najbolje vrijednosti, njenu historiju, kulturu i tradiciju.
IGK

Vijesti: