Naučna istraživanja

U organizaciji Islamskog Centra Bošnjaka Sjevernog Phoenixa u Arizoni održano je predavanje na temu "Kultura mira je promicanje kulture sjećanja",

U organizaciji Islamskog Centra Bošnjaka Sjevernog Phoenixa u Arizoni održano je predavanje na temu "Kultura mira je promicanje kulture sjećanja", te prezentacija knjige akademika prof. dr. Smaila Čekića "Dejtonski mirovni sporazum, legalizacija genocida u BiH". Na predavanju je predstavljen rad Instituta za istraživanje genocida Kanada i akcija u vezi peticije na web stranici Kanadskog parlamenta e1837 kojom se traži krivično sankcionisanje negatora genocida u BiH u Kanadi

Vijesti: