Naučna istraživanja

IGK zahvala

Institut za istraživanje genocida Kanada IGK se zahvaljuje članovima Upravnog odbora i Internacionalnog ekspertnog tima IGK, Kongresu Bošnjaka Sjeverne Amerike, Islamskoj zajednici Bošnjaka Sjeverne Amerike, FB grupi Peticija e-1837, mnogoborjnim pojedincima, organizacijama, zajednicama, intelektualcima, istraživačima i aktivistima ljudskih prava i sloboda iz čitavog svijeta za nesebičnu ulogu u procesu lobiranja za potpisivanje peticije e-1837 i za uspješno prezentovanje u Kanadskom parlamentu. Ovo je primjer kako se institucionalno treba odnositi prema kulturi sjećanja upotrebom naučno istraživačkih, sudskih i historijskih činjenica. Nadamo se da će Vlada Kanade u roku 45 dana od prezentovanja peticije u Parlamentu Kanade prepoznati značaj krivičnog sankcionisanja negatora genocida u Srebrenici u Kanadi.
The Institute for Research of Genocide in Canada IGC would like to thank its Board of directors and as well as its International Expert Team, the North American Bosniaks Congress, the Islamic Community of Bosniaks in North America, the Petition e-1837 FB group, many individuals, organizations, communities, intellectuals, researchers and human rights activists from around the world for an unselfish role in the lobbying process for signing the e-1837 petition and for a successful presentation of the said petition at the Canadian Parliament. This is an example of how to institutionalize the culture of memory by using scientific research and judicial and historical facts. We hope that the Government of Canada will, within 45 days of presenting a petition at the Canadian Parliament recognize the significance of the criminal sanctioning of the genocide denial in Srebrenica in Canada.

Vijesti: