Naučna istraživanja

Povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici, najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, KBSA

11. 07. 2019.
Saopćenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA} povodom 24. godišnjice od genocida u Srebrenici

Povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici, najvećeg zločina poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, KBSA kao krovna organizacija američkih i Kanadskih Bošnjaka u saradnji sa svojim partnerskim organizacijama organizuje niz komemoracija u SAD i Kanadi.  Posebne komemoracije se održavaju u Richmondu, Atlanti, Harisburgu u SAD i Torontu, Hamiltonu i Windsoru u Kanadi. Više američkih i kanadskih gradova su izdali posebne proklamacije povodom 11. jula.


Od početka svoga rada KBSA je pokazao da stoji uz žrtve genocida u Srebrenici i BiH. I ako istina i pravda još uvijek nisu zadovoljene žrtve genocida nisu zaboravljene. KBSA u kontinuitetu na poseban način ispoljava senzibilitet i pijetet prema žrtvama genocida. To potvrđuje niz rezolucija usvojenih u američkom Kongresu i Senatu, te Kanadskom parlamentu.

Kolektivno sjećanje na genocid je jedini način da se taj strašni zločin više nikome nikada ne desi i da se nikada ne zaboravi. Ako je to kolektivno sjećanje još institucionalizovano od strane velikih svjetskih demokratija kakva su SAD i Kanada onda imamo još nade u pobjedu istine i pravde. Ali samo kolektivno sjećanje nije dovoljno. Potrebno je još mnogo drugih i raznovrsnih aktivnost kojima možemo pobjediti zaborav na strašne zločine koje su se desile u BiH a to za sviju nas predstavlja kontinuirani zadatak i obavezu prema žrtvama i familijama.

Za KBSA je problem interpretacije genocida riješen. Američki i kanadski Bošnjaci, predvođeni KBSA  ostaju ujedinjeni protiv negatora genocida, ujedinjeni u borbi za istinu genocidu i pravdi za žrtve genocida i ujedinjeni u kulturi pamćenja kako se nikome i nikad više ne bi ponovila Srebrenica.

Naš cilj je da nastavimo ispunjavati civilizacijsku i ljudsku dužnost čuvanja sjećanja na najveći zločin poslije Holokausta u Evropi, genocid u Srebrenici i BiH. Žrtvama genocida u Srebrenici i BiH se veoma aktivno i perfidno nameće zamka kulture pomirenja u vidu kulture zaborava. Neophodan je obrnut društveni proces. Njegovanje kulture sjećanja kao kulture istine. Samo kultura sjećanja, kao kultura objektivne historijske istine jeste zapreka produciranju stereotipa o žrtvama genocida. Zato je veoma je važno da SAD i Kanada prime pouku iz genocida u Srebrenici. I ne samo da primi pouku nego da se u njihovim društvenim sistemima putem kulture sjećanja oduzme mogućnost negiranja genocida i veličanja zločinaca. Iako se genocid dogodio na očigled cijelog svijeta, iako su najviši međunarodni sudovi izrekli konačnu ljudsku, pa samim tim i historijsku istinu o genocidu u Srebrenici, žrtvi se i dalje nanosi uvreda i bol od strane američkih kanadskih Srba i njihovih organizacija i zajednica, te plačenih srpskih kvazi intelektualaca koji negiranjem genocida pokušavaju da prikriju odgovornost prije svega Srbije za udruženi zločinaćki poduhvat i genocid. Ali zločinci ne mogu od svog zla pobjeći, za njega se mogu samo pokajati. Pravda je spora ali i neupitna. Nećemo izgubiti nadu u pravdu i nikada nećemo posustati u borbi da se ona ispuni. Neka to znaju kako oni koji rade zajedno sa nama za istinu i pravdu, ali i oni koji ponižavaju istinu i pravdi i pokušavaju umaći od odgovornosti   

KBSA se u ime familija žrtava zahvaljuje političkim subjektima SAD i Kanadena kontinuiranoj podršci borbi za istinu i pravdu.

Vijesti: