Naučna istraživanja

Kanadska kultura sjećanja na genocid u Srebrenici u BiH - Saskatoon proglasio 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Kanadska kultura sjećanja na genocid u Srebrenici u BiH - Saskatoon proglasio 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Hvala  Saskatoon. Hvala Kanada. Istina o genocidu u Srebrenici pobjeÄ‘uje u Kanadi.
Canadian Culture of Remembrance of Genocide in Srebrenica in BiH - Saskatoon proclaimed July 11th Memorial Day for victims of genocide in Srebrenica. Thank you Saskatoon. Thank you, Canada.The truth about the genocide in Srebrenica is winning in Canada.

Vijesti: