Naučna istraživanja

Danas, 15 godina nakon obnove i otvaranja Starog mosta, kada je Mostar u finalu izbora za Europsku prijestolnicu kulture 2024., želimo istaci znacaj kulture sjecanja.


Danas, 15 godina nakon obnove i otvaranja Starog mosta, kada je Mostar u finalu izbora za Europsku prijestolnicu kulture 2024., želimo istaci znacaj kulture sjecanja.
Pucanj u Stari most je pucanj u srce cijelog demokratskog, savremenog čovjećanstva, pucanj u bosanskohercegovačku slobodu koju ćuva Ideja Bosne i bosanski duh, pucanj u čovjeka i civilizaciju koji su se pobjedom nad fašizmom, poslije Holokausta, zavjetovali nikada više. Rušenje Starog mosta je strašni simbol urbicda u agresiji na RBiH i genocida nad njenim građanima. Rušenje Starog mosta je vrhunac fašizma i zločina. Onaj ko može srušiti takvu arhitektonsku ljepotu i svjetski ukras pred čijom lepotom i monumentalnošću čovjek, ali samo čovjek, postaje dobar i miroljubiv, taj rušitelj ne može pripadati čovjeku i civilizaciji. On pripada barbarima, neljudima, zločincima.
IGK

Vijesti: