Naučna istraživanja

Pozivamo Vas da sudjelujete na naučnoj konferenciji „Pravno i političko nasilje – posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“

Poštovani akademik Ramić,

 
Pravno i političko nasilje – posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 8. i 9. januar 2020. Poziv za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Poštovana/i, 
 
Pozivamo Vas da sudjelujete na naučnoj konferenciji „Pravno i političko nasilje – posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine“, koju organizira Institut za društvena i religijska istraživanja. Konferencija će se održati od 8. do 9 januara 2020. godine u Sarajevu. Protivpravna i protivustavna Deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine od 9. januara 1992. godine predstavlja antiustavan čin praćen političkim, a kasnije i fizičkim, oružanim nasiljem, sa nesagledivim posljedicama, ratnim zločinima i ratnim razaranjima. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija svojom Rezolucijom 752 od 15. maja 1992. godine, utvrdilo je čin agresije na Bosnu i Hercegovinu. Međunarodni sud pravde u Hagu je presudio da je Srbija odgovorna za nesprečavanje genocida, kojeg su počinile tzv. vojska i policija RS, a imala je obavezu da to uradi. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i sudovi određenog broja država pojedinačno, donijeli su presude protiv srpskih i političkih i vojnih vođa na čelu sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem o počinjenju teških ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i počinjenju genocida u Srebrenici (Bosna i Hercegovina). Uprkos presudama, političko rukovodstvo u bosanskohercegovačkom entitetu RS veliča ratne zločince kao svoje heroje, a samim time veličaju i ratne zločine i genocid, što otežava uspostavu stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Uprkos Ustavnim i zakonskim obavezama organi vlasti u bosanskohercegovačkom entitetu RS provode višestruku diskriminaciju građana koji nisu srpske nacionalnosti, odnosno diskriminaciju Bošnjaka i Hrvata. Konferencija će biti usmjerena na sagledavanje okolnosti i antiustavnih odluka koje su dovele do razaranja i genocida, kao i mogućih pravno-političkih implikacija presuda međunarodnih i nacionalnih sudova. Smatramo da do sada nisu rasvijetljeni svi aspekti spomenutih događaja i moguće implikacije sudskih presuda. Zbog toga Institut uspostavlja ovu konferenciju, koja će se održavati svake godine 8. i 9. januara, u cilju rasvjetljavanja svih činjenica, što će biti od koristi za izgradnju dugoročnog mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Učešće na konferenciji će uzeti istraživači iz više naučnih oblasti, što će omogućiti cjelovito sagledavanje ove materije. Molimo Vas da prijave za učešće na Konferenciji, zajedno sa sažetkom(ne duži od 900 znakova), šaljete elektronskim putem na e-mail: konferencija.9.januar@gmail.com, do 15. 10. 2019. godine, sa tačnim naslovom referata. Organizator konferencije će za sve učesnike osigurati hotelski smještaj, hranu, putni trošak i knjigu sažetaka. Referat će biti objavljeni u zborniku, najkasnije šest mjeseci po održavanju konferencije. 
 
S poštovanjem, 
Direktor Dr. sci. Ševko Sulejmanović, naučni saradnik

Vijesti: