Naučna istraživanja

Zločin “Živa lomača” je dokaz genocida u Višegradu i BiH.

Zločin “Živa lomača” je dokaz genocida u Višegradu i BiH.
U "živim lomačama", u kućama Adema Omeragića u Pionirskoj i Mehe Aljića na Bikavcu, 14., odnosno 27. juna 1992. godine živo je zapaljeno više od 140 žena, djece i staraca. NajmlaÄ‘a žrtva, beba u majčinom zagrljaju u Pionirskoj ulici, imala je samo dva dana i u trenutku smrti nije imala ni ime.
Ovaj zločin predstavlja jedan od najstrašnjih ratnih zločina koji su se desili tokom agresije i genocida u Bosni i Hercegovini i jedan od najmonstruoznijih zločina poslije Drugogo svjetskog rata u Evropi.
14. juna 1992. godine pripadnici paravojne formacije "Osvetnici", na čelu s najokrutnijim ratnim zločincima iz Višegrada, Milanom i Sredojem Lukićem su natjerali više od 70 bošnjačkih civila u kuću Adema Omeragića, u Pionirskoj ulici u Višegradu, većinom žene i djecu, gdje su ih zaključali, a nakon toga žive zapalili. U kuću su ubacili granatu te pucali na one koji su se pokušali spasiti bijegom kroz prozor. Većina žrtava je bila iz sela Koritnik gdje su po njih došli Lukić i Vasiljević i naredili im da uÄ‘u u autobuse, koji su, navodno, trebali ići za slobodnu teritoriju – Kladanj. NajmlaÄ‘a žrtva je imala svega dva dana.
Za zločin u Pionirskoj ulici pravosnažnom presudom u MeÄ‘unarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu osuÄ‘eni su Milan Lukić na doživotnu kaznu zatvora i Sredoje Lukić na 27 godina zatvora. U junu 2018. godine Bosni i Hercegovini je izručen Radomir Šušnjar, koji je na Sudu Bosne i Hercegovine pravosnažno osuÄ‘en na 20 godina zatvora.
Ono što se desilo 14. juna 1992. godine, u Pionirskoj ulici, klasičan je primjer žive lomače, najokrutnijeg ratnog zločiona. Dok žrtve ovaj dogaÄ‘aj pokušavaju sačuvati od zaborava s porukom da se zlo nikada i nikome ne ponovi, vlasti manjeg bosanskohercegovačkog entiteta i Općine Višegrad pokušavaju rušenjem kuće u kojoj su živi spaljeni civili iz Višegrada, odbaciti pravdu, sakriti istinu i izbrisati pamćenje o agresiji i genocidu u Višegradi i Bosni i Hercegovini.

Institut za istraživanje genocida Kanada

Vijesti: