Naučna istraživanja

BiH sa svojim ljepotama

BiH sa svojim ljepotama treba da dođe do svijeta, jer ona čuva prošli, sadašnji i budući vakat. U njoj je nada. Najvrijednije je ono naše, bosanskohercegovačko, jer nas to definitivno određuje.

Vijesti: