Naučna istraživanja

SAVJET POTPREDSJEDNIKA SALKIĆA: RS NIJE ENTITET SRPSKOG NARODA

SAVJET POTPREDSJEDNIKA SALKIĆA: RS NIJE ENTITET SRPSKOG NARODA

Ukupno jedanaest zaključaka je usvojeno danas na online sjednici Savjeta potpredsjednika bh. entiteta RS iz reda bošnjačkog naroda Ramiza Salkića, kojom je iz Kabineta u Banjoj Luci, rukovodio potpredsjednik Salkić.

Na sjednici, koja je sadržavala tri tačke dnevnog reda, članovi Savjeta su razmatrali institucionalni položaj predstavnika naroda i ostalih u entitetima FBiH i RS, retrogradne i pogubne politike negiranja genocida i rehabilitacije ratnih zločinaca, ali i projekat Srbije i entiteta RS o usaglašavanju zakonske regulative o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Uvodna izlaganja za sjednicu su pripremili pravni ekspert Kasim Trnka, akademijk Dževad Jahić, akademik i direktor Instituta za istraživanje genocida iz Kanade Emir Ramić.

Nakon rasprave, usvojen je zaključak da Savjet potpredsjednika entiteta RS odbacuje etabliranje političke teze, koje podstiču članovi SANU-a da je RS entitet srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Savjet stoji na stanovištu, kako je definirano Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom, da je RS bosanskohercegovački entitet u kojem su svi narodi i ostali graÄ‘ani ravnopravni u punom kapacitetu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pa tako i njenim entitetima. Konstantni pokušaji srpskih političkih predstavnika i intelektualnih elita iz Srbije i entiteta RS da nakon provedenog genocida nad Bošnjacima, najtežih zločina protiv čovječnosti i meÄ‘unarodnog prava, pravosnažnih presuda UN-sudova po ovim pitanjima, zamjene teze na način da nakon genodica i sistematskog etničkog čišÄ‡enja bošnjačkog stanovništa treba zaživjeti demokratija neće proći – navodi se u saopćenju.

Razmatrajući kolektivna prava Bošnjaka, Srba i Hrvata kao naroda u Bosni i Hercegovini, ostalih i svih graÄ‘ana Bosne i Hercegovine, u kontekstu institucionalne i stvarne ravnopravnosti na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, pa tako i u oba entiteta, Savjet potpredsjednika entiteta RS smatra da Bošnjaci, kao ni Hrvati ni ostali, nisu institucionalno ravnopravni u entitetu RS.

Savjet potpredsjednika entiteta RS stoga smatra da je neophodno pokrenuti pravne procese, pred nadležnim zakonodavnim i pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine i RS-a, odnosno upućivanje apelacija nadležnim domaćim i međunarodnim sudovima, posebno Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, kako bi se omogućila puna institucionalna ravnopravnost svih naroda i ostalih u entitetu RS, a posebno ujednačiti ovlasti i nadležnosti Doma naroda Parlamenta FBiH i Vijeća naroda RS-a te ujednačiti ovlasti i nadležnosti predsjednika i potpredsjednika u oba bh. entiteta.

Savjet osuÄ‘uje stavove i nezakonitu praksu institucija entiteta RS-a u kontekstu osporavanja bosanskog jezika, ističući da se radi o aparthejdu i diskriminaciji, te poziva institucije bh. entiteta RS da poštuju ustave i zakone, te da bez odlaganja omoguće bošnjačkoj djeci izučavanje nastave na bosanskom jeziku, kao i upotrebu bosanskog jezika kao ravnopravnog jezika u entitetu RS.

Savjet potpredsjednika entiteta RS zahtijeva od institucija entiteta RS-a da provedu zapošljavanje u javnom sektoru svih institucija entiteta i lokalnih zajednica u entitetu u skladu s Ustavom entiteta, te da se odmah pristupi provoÄ‘enju meÄ‘unarodnih pravosnažnih presuda.

Savjet najoštrije osuÄ‘uje negiranje pravosnažno presuÄ‘enog genocida u Srebrenici od političkih stranaka srpske provenijencije u entitetu RS, kao i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS, koji je utvrÄ‘en presudama UN-ovih i bh. sudova. Radi se o pogubnoj politici institucija entiteta i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS, koja ne doprinosi miru i integraciji bosanskohercegovačkog društva i države, saopćeno je iz Savjeta.

Vijesti: