Naučna istraživanja

DANAS SVJETSKI DAN BORBE PROTIV NEKAŽNJIVOSTI NAPADA NA NOVINARE

DANAS SVJETSKI DAN BORBE PROTIV NEKAŽNJIVOSTI NAPADA NA NOVINARE
Prema izvještaju UN-a, u periodu od 2006. pa sve do 2019. ubijeno je 1.200 novinara koji su izvještavali javnost o mnogim bitnim temama. U 9 od 10 slučajeva, počinilac tog zločina proÄ‘e nekažnjeno.
Kako se navodi u izvještaju Ujedinjenih nacija, najveći razlog takve porazne statistike, jeste činjenica da pravosudni sistem ne obraÄ‘uje adekvatno temu zaštite novinara i novinarskih sloboda što je svakako poruka i samim novinarima ali i javnosti da “istina postaje sramotna, a drugačije mišljenje nepoželjno”
Pored dogaÄ‘aja kojima će svjetske organizacije adekvatno obilježiti današnji dan, glavna manifestacija održat će se 9. i 10. decembra gdje će biti organizovan dogaÄ‘aj pod nazivom “World Press Freedom Conference 2020”.
Ova konferencija obuhvatit će izmeÄ‘u ostalog i Svjetski dan slobode štampe te Dan borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare i na njoj će se više govoriti o problemima sa kojima se suočavaju novinaru u svijetu.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija, usvajanjem rezolucije 13. decembra 2013. godine, proglasila je 2. novembar kao Dan borbe protiv nekažnjivosti napada na novinare. Ovaj datum je izabran u spomen na dva francuska novinara koja su ubijena u Maliju 2. novembra 2013. godine.

Vijesti: