Naučna istraživanja

Akademske inicijative za promjenu ustavnog uredjenja BiH

Aktivnosti na podruciju Sjeverne Amerike { SAD i Kanada}
- Prvo predstavljanje misije Akademske inicijative za promjenu ustavnog uredjenja BiH odredjenim kanadskim i americkim akademskim pojedincima i subjektima, te istaknutim predstavnicima bosanskohercegovacke dijaspore u Kanadi i SAD,
- Prvo predstavljanje drafta  Akademske inicijativa za promjene ustavnog ureÄ‘enja BiH odredjenim kanadskim i americkim akademskim i politickim pojedincima i subjektima,  te istaknutim predstavnicima bosanskohercegovacke dijaspore u Kanadi i SAD,
U sklopu navedenih akcija pocelo se sa uspostavljanjem mreze aktivista Akademske inicijative za BiH u Sjevernoj Americi.  Akademik Emir Ramić i Amra Šabić El Reyes, profesorica sa Univerziteta Columbia  su se ukljucili u tim Akademske inicijatve za Sjevernu Ameriku.

Vijesti: